Communicatie tussen huisartsen en patiënten in de palliatieve zorg (boek)
Onderwijsmateriaal

Communicatie tussen huisartsen en patiënten in de palliatieve zorg (boek)

  • Aanbieder Erasmus MC, Willemjan Slort
  • Soort materiaal casuïstiek, lesmodule
  • Versie 2015
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2022

De huisarts speelt een centrale rol in de palliatieve zorg in Nederland. Effectieve huisarts-patiëntcommunicatie is dan ook belangrijk om individuele klachten, angsten en wensen van de patiënt inzichtelijk te krijgen. De combinatie van communicatieve en medisch-technische aspecten is de bouwsteen voor een integrale benadering door de huisarts.

Effectief communiceren met de patiënt in de palliatieve zorg kan extra moeilijk zijn door de complexiteit van de problematiek en de vaak sterke emoties over de naderende dood bij de patiënt, diens naasten en de huisarts.

De grotere complexiteit is gelegen in de lichamelijke, psychosociale en spirituele/existentiële aspecten. Bovendien kunnen verschillende blokkades de communicatie hinderen: alle betrokkenen gaan vaak op hun eigen wijze om met het balanceren tussen eerlijkheid ten opzichte van diagnose en prognose en het levend laten van hoop. Hierdoor kunnen belangrijke zaken onbesproken blijven en wordt voor niet-geëxpliciteerde klachten geen specifiek beleid afgesproken, waardoor de patiënt onnodig met bepaalde klachten of angsten blijft zitten. 

De AAA-checklist die wordt beschreven in dit document is ontwikkeld voor de huisarts(-in-opleiding) en berust op onderzoek naar bevorderende en blokkerende factoren voor de huisarts-patiëntcommunicatie in de palliatieve zorg. Literatuuronderzoek leverde drie aandachtsgebieden (AAA) voor effectieve huisarts-patiëntcommunicatie in de palliatieve zorg op:

  • aanwezig zijn voor de patiënt
  • actuele onderwerpen aan de orde stellen
  • anticiperen op diverse scenario’s

Door kwalitatieve studies werden nog enkele aanvullende factoren geïdentificeerd. Uiteindelijk bestaat de checklist uit negentien items, verdeeld over de drie AAA-onderwerpen.


Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.