Beslissingen over levensverlengende behandelingen bij wilsonbekwame patiënten (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal

Beslissingen over levensverlengende behandelingen bij wilsonbekwame patiënten (lesbeschrijving)

 • Aanbieder afdeling Medical Humanities, UMCU
 • Versie 2019
 • EPA's proactieve zorgplanning
 • Kosten nee
Contactpersoon Ghislaine van Thiel UMCU
Laatst geactualiseerd: 28 oktober 2019

Lesbeschrijving van college en werkgroep over beslissingen rond het levenseinde op de intensive care (Master jaar 1).

De studenten leren:

 • Een definitie geven van Medische beslissingen rond het levenseinde (MBL)
 • Verschillende typen MBL van elkaar onderscheiden
 • Aangeven welke vanuit ethisch perspectief grijze gebieden zijn bij het staken of niet instellen van een levensverlengende behandeling, symptoombestrijding en palliatieve sedatie
 • Een definitie geven van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning)
 • Beschrijven hoe de verantwoordelijkheden van de arts en vertegenwoordiger voor de medische zorg aan wilsonbekwame patiĆ«nten geregeld zijn
 • Een concreet voorbeeld geven van goede zorg rond het levenseinde van een wilsonbekwame patiĆ«nt
 • Vier fasen van de methode van Appreciative Inquiry (AI) benoemen
 • De AI methode toepassen op casus uit eigen ervaring.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc

Opmerkingen bij dit materiaal

Door: EPZ Onderwijscommissie op 2020-03-08 08:34:38
Opdracht gaat uit van bepaalde voorkennis. Omdat de opdrachten door de docent nagekeken moeten worden, vereist het ervaring van de docent.

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Ghislaine van Thiel UMCU
Laatst geactualiseerd: 28 oktober 2019
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.