Beslissingen over levensverlengende behandelingen bij wilsonbekwame patiënten (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal

Beslissingen over levensverlengende behandelingen bij wilsonbekwame patiënten (lesbeschrijving)

 • Aanbieder afdeling Medical Humanities, UMCU
 • Soort materiaal lesmodule
 • Versie 2019
 • Opleiding geneeskunde-master (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 27 december 2022

Lesbeschrijving van college en werkgroep over beslissingen rond het levenseinde op de intensive care (Master jaar 1). De presentatie van het college is bijgevoegd.

Leerdoelen

De studenten leren:

 • een definitie geven van Medische beslissingen rond het levenseinde (MBL)
 • verschillende typen MBL van elkaar onderscheiden
 • aangeven wat vanuit ethisch perspectief grijze gebieden zijn bij het staken of niet instellen van een levensverlengende behandeling, symptoombestrijding en palliatieve sedatie
 • een definitie geven van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning)
 • beschrijven hoe de verantwoordelijkheden van de arts en vertegenwoordiger voor de medische zorg aan wilsonbekwame patiĆ«nten geregeld zijn
 • een concreet voorbeeld geven van goede zorg rond het levenseinde van een wilsonbekwame patiĆ«nt
 • vier fasen van de methode van Appreciative Inquiry (AI) benoemen
 • de AI-methode toepassen op casus uit eigen ervaring.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: cc-by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 27 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.