Beslissingen over levensverlengende behandelingen bij wilsonbekwame patiënten (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal

Beslissingen over levensverlengende behandelingen bij wilsonbekwame patiënten (lesbeschrijving)

 • Aanbieder afdeling Medical Humanities, UMCU
 • Soort materiaal lesmodule
 • Versie 2019
 • Opleiding geneeskunde-master (7)
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 12 november 2021

Lesbeschrijving van college en werkgroep over beslissingen rond het levenseinde op de intensive care (Master jaar 1). De presentatie van het college is bijgevoegd.

Leerdoelen

De studenten leren:

 • een definitie geven van Medische beslissingen rond het levenseinde (MBL)
 • verschillende typen MBL van elkaar onderscheiden
 • aangeven wat vanuit ethisch perspectief grijze gebieden zijn bij het staken of niet instellen van een levensverlengende behandeling, symptoombestrijding en palliatieve sedatie
 • een definitie geven van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning)
 • beschrijven hoe de verantwoordelijkheden van de arts en vertegenwoordiger voor de medische zorg aan wilsonbekwame patiĆ«nten geregeld zijn
 • een concreet voorbeeld geven van goede zorg rond het levenseinde van een wilsonbekwame patiĆ«nt
 • vier fasen van de methode van Appreciative Inquiry (AI) benoemen
 • de AI-methode toepassen op casus uit eigen ervaring.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: cc-by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 12 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.