Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker
Onderwijsmateriaal

Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker

 • Aanbieder Amsterdam UMC
 • Soort materiaal presentatie, tekstueel
 • Type enkele les/taak
 • Versie 2020
 • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
 • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
 • CanMEDS zorgverlener
 • EPA's proactieve zorgplanning, symptoombestrijding, zelfzorg
Contactpersoon Roeline Pasman Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 24 maart 2020

De presentatie en de handleiding voor begeleiders bieden een opzet voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker.

Het onderwijs heeft als doel om interactie en discussie op gang te brengen onder de studenten. Dit wordt gedaan aan de hand van het stapsgewijs doorlopen van een powerpoint over een casus en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek, waarna er wordt stilgestaan bij het maken van afwegingen rondom het aangaan van een systemische behandeling, het perspectief van de patiënt en de arts, en de gestelde doelen en haalbaarheid daarvan. 

De leerdoelen zijn:

 • Inzicht bieden in de doelen waarmee patiënten en longartsen een systemische behandeling beginnen, en waarop zij haalbaarheid baseren
 • Inzicht bieden in, en inzichten laten uitwisselen over, hoe patiënten en longartsen achteraf terug kijken op het starten met een systemische behandeling, en in hoeverre zij vinden dat doelen zijn behaald
 • Bewust maken van de inzet van systemische behandelingen in de laatste levensfase en de afwegingen daarbij van patiënten en longartsen
 • Bewust maken van de mogelijkheden van palliatieve zorg naast het behandelen met systemische therapieën. Dus meer: en-en, versus of-of
 • Reflecteren op kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven in de laatste levensfase, en het mogelijk eerder stoppen met systemisch behandelen van kanker en/of terughoudender laten zijn met het aanbieden van agressieve behandelingen
 • Reflecteren op het dagelijks werk en afwegingen die zij maken bij het kiezen voor wel of geen systemische behandeling wanneer patiënten in de palliatieve fase zijn.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Opmerkingen bij dit materiaal

Door: EPZ Onderwijscommissie op 2020-04-01 11:39:37
Deze opdracht heeft goede begeleiding nodig, maar bevat een goede kapstok om over dit onderwerp te praten.


Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Roeline Pasman Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 24 maart 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!