Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker (casus)
Onderwijsmateriaal

Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker (casus)

 • Aanbieder Amsterdam UMC
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, casuïstiek, video of animatie
 • Versie 2020
 • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Roeline Pasman Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2022

De presentatie en de handleiding voor begeleiders bieden een opzet voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker. Het onderwijs heeft als doel interactie en discussie op gang te brengen onder de studenten aan de hand van het stapsgewijs doorlopen van een presentatie over een casus en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek. Daarna wordt stilgestaan bij het maken van afwegingen rondom het aangaan van een systemische behandeling, het perspectief van de patiënt en de arts en de gestelde doelen en haalbaarheid daarvan. 

Leerdoelen

 • Inzicht bieden in de doelen waarmee patiënten en longartsen een systemische behandeling beginnen en waarop zij de haalbaarheid baseren
 • Inzicht bieden in en inzichten laten uitwisselen over de vraag hoe patiënten en longartsen achteraf terugkijken op het starten met een systemische behandeling en in hoeverre zij vinden dat doelen zijn behaald
 • Bewustzijn creëren van de inzet van systemische behandelingen in de laatste levensfase en de afwegingen daarbij van patiënten en longartsen
 • Bewustzijn creëren van de mogelijkheden van palliatieve zorg naast het behandelen met systemische therapieën: meer en-en, versus of-of
 • Reflectie op kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven in de laatste levensfase en het mogelijk eerder stoppen met systemisch behandelen van kanker en/of terughoudender laten zijn met het aanbieden van agressieve behandelingen
 • Reflectie op het dagelijks werk en afwegingen die zij maken bij het kiezen voor wel of geen systemische behandeling wanneer patiënten in de palliatieve fase zijn.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Roeline Pasman Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.