Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker (lesmateriaal, powerpoint, casus))
Onderwijsmateriaal

Beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide longkanker (lesmateriaal, powerpoint, casus))

 • Aanbieder Amsterdam UMC
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, casuïstiek, video of animatie
 • Versie 2020
 • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
Contactpersoon Roeline Pasman Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

De presentatie en de handleiding voor begeleiders bieden een opzet voor een werkgroep over beoogde en bereikte doelen van patiënten met gemetastaseerde longkanker.

Het onderwijs heeft als doel interactie en discussie op gang te brengen onder de studenten. Dit wordt gedaan aan de hand van het stapsgewijs doorlopen van een powerpoint over een casus en gerelateerd wetenschappelijk onderzoek, waarna er wordt stilgestaan bij het maken van afwegingen rondom het aangaan van een systemische behandeling, het perspectief van de patiënt en de arts en de gestelde doelen en haalbaarheid daarvan. 

De leerdoelen zijn:

 • Inzicht bieden in de doelen waarmee patiënten en longartsen een systemische behandeling beginnen en waarop zij de haalbaarheid baseren.
 • Inzicht bieden in, en inzichten laten uitwisselen over, de vraag hoe patiënten en longartsen achteraf terugkijken op het starten met een systemische behandeling en in hoeverre zij vinden dat doelen zijn behaald.
 • Bewustzijn creërenvan de inzet van systemische behandelingen in de laatste levensfase en de afwegingen daarbij van patiënten en longartsen.
 • Bewustzijn creëren van de mogelijkheden van palliatieve zorg naast het behandelen met systemische therapieën.; meer en-en, versus of-of.
 • Reflectie op kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven in de laatste levensfase en het mogelijk eerder stoppen met systemisch behandelen van kanker en/of terughoudender laten zijn met het aanbieden van agressieve behandelingen.
 • Reflectie op het dagelijks werk en afwegingen die zij maken bij het kiezen voor wel of geen systemische behandeling wanneer patiënten in de palliatieve fase zijn.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Roeline Pasman Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.