Being mortal (video)
Onderwijsmateriaal

Being mortal (video)

  • Aanbieder Frontline
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021

Engelstalige documentaire (54 minuten) over hoe artsen en patiënten omgaan met sterven. Atul Gawande, chirurg in Boston, exploreert de relatie die artsen hebben met patiënten die het einde van hun leven naderen.

De documentaire onderzoekt hoe artsen praten over chronische ziekte en overlijden en tegen welke problemen zij aanlopen. De worsteling van de arts tussen het willen en het niet kunnen genezen wordt op een persoonlijke manier in beeld gebracht, evenals de effecten van deze worsteling op het beleid voor palliatieve patiënten.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.