Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Gesignaleerd in de media #29
Nieuws26-07-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: samen beslissen, 20 jaar zorgpad stervensfase, euthanasieregeling voor kinderen, kanker bij jongvolwassenen.
Knelpuntenenquête zorg in de stervensfase
Nieuws31-05-2022
De richtlijn Zorg in de stervensfase wordt herzien. De werkgroep is voor de herziening op zoek naar knelpunten die zorgverleners ervaren in de zorg in de stervensfase.
Gesignaleerd in de media #20
Nieuws06-01-2022
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: het lukt niet iedere huisarts gehoor te geven aan euthanasieverzoeken, geringe toepassing van samen beslissen, een interview met een coördinator VPTZ en een blog over de bewoners van een hospice.
Gesignaleerd in de media #16
Nieuws21-10-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: een column over de ongemakkelijke discussie van een huisarts met gezonde patiënten over euthanasie, zittingsverslag van de tuchtcommissie, technologie in de palliatieve zorg en ervaringen van een vrijwilliger
Zorgpad Stervensfase nu nog beter inzetbaar door nieuw ontwikkelde materialen voor implementatie
Nieuws01-09-2021
Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn 'Zorg in de stervensfase', helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. De inzetbaarheid van het zorgpad is nu sterk verbeterd door de ontwikkeling van ondersteunende materialen voor implementatie.
Zorgverleners Icare blij met digitaal Zorgpad Stervensfase
Nieuws13-03-2020
Zorgverleners van Icare werken vanaf eind 2018 met het digitale Zorgpad Stervensfase. Betrokkenen bij de digitalisering van het Zorgpad Stervensfase en vertellen wat het de zorgverlening heeft gebracht en hoe de invoering is gelopen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.