Symptoom Management Essentiele zorg Thuis (SMETh)-project
Nieuws13 juni 2024
Nieuws

Symptoom Management Essentiele zorg Thuis (SMETh)-project

Nieuws 13 juni 2024

Palliatief Redeneren is een werkmethode dat de zorgverleners binnen de wijkteams moet ondersteunen bij het herkennen, analyseren en behandelen van symptomen bij patiënten in de laatste levensfase en bij de communicatie tussen patiënt en zorgverlener en zorgverleners onderling. Zodat de zorg kan worden ingericht volgens de waarden, wensen en behoeften van mensen met een levensbeperkende aandoening en thuis wonen mogelijk blijft. 
 
Het Symptoom Management Essentiele zorg Thuis (SMETh)-project is een ZonMw gefinancierd project dat wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht in samenwerking met IKNL Zorgbelang Inclusief, ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht. SMETh heeft als doel om de effectiviteit van Palliatief Redeneren op het symptoomlijden bij palliatieve patiënten thuis en hun naasten vast te stellen. 
 
Het SMETh-project start in september 2024 in een selectie van wijkteams werkzaam in de provincies Flevoland, Gelderland, Drenthe, Overijssel en Groningen. Vanaf september 2024 wordt Palliatief Redeneren geïmplementeerd in de wijkteams van de interventiegroep door middel van scholingen, trainingen en coaching. Alle teams worden een jaar gevolgd voor het onderzoek. Na afloop van het project worden ook de teams van de controlegroep geschoold in Palliatief Redeneren, hierbij worden trainers in de organisatie opgeleid om ook de borging van Palliatief Redeneren te ondersteunen voor de toekomst. 
 
Mocht u vragen hebben over het SMETh-project binnen uw regio? Neem dan contact op met: 
 
Verantwoordelijk onderzoeker
Everlien de Graaf, RN, PhD
Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht
Afd. Huisartsgeneeskunde en verplegingswetenschap
Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht
E.degraaf@umcutrecht.nl 
 
Uitvoerend onderzoeker 
Alexandra Granger RN, MSc
Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht 
Afd. Huisartsgeneeskunde en verplegingswetenschap
Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht
A.granger@umcutrecht.nl 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 13 juni 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.