Subsidieoproep: Onderzoek naar passende palliatieve zorg
Nieuws19 maart 2024
Nieuws

Subsidieoproep: Onderzoek naar passende palliatieve zorg

Nieuws 19 maart 2024

ZonMw doet een subsidieoproep voor innovatieve benaderingen om dagelijkse praktijkproblemen in de palliatieve zorg aan te pakken, die zowel nationaal als internationaal van toegevoegde waarde zijn.

Informatie over de subsidie

ZonMw biedt ruimte aan onderzoek op het gebied van de palliatieve zorg, dat een duidelijke, aantoonbare meerwaarde heeft ten opzichte van al bestaande kennis en/of interventies. Dat is zowel op nationaal als internationaal vlak. Het gaat hier om een innovatieve benadering om een probleem uit de dagelijkse praktijk in de palliatieve zorg aan te pakken. Het realiseren van (inter)nationale impact met de projectresultaten is een belangrijk doel. We spreken van impact als de kennis/interventies gebruikt worden in de dagelijkse praktijk en bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Projectresultaten dienen daadwerkelijk te worden gebruikt in praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek.

Voor wie is deze subsidie? 

Nederlandse onderzoeksorganisaties of samenwerkingsverbanden bestaande uit tenminste 1 of meerdere Nederlandse onderzoeksorganisaties. In samenwerking met een onderzoeksorganisatie kunnen alle organisaties indienen die vanuit expertise of kenniservaring een bijdrage kunnen leveren aan het doel van deze subsidieoproep. Bijvoorbeeld Nederlandse zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartspraktijken, hospices, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en GGZ-instellingen.

Wat is het budget en tijdpad?

Er kan maximaal € 400.000,- subsidie per project worden aangevraagd in deze subsidieronde voor een projectduur van maximaal 36 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 8 miljoen euro. Cofinanciering van minimaal 5% is verplicht.

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 14 mei 2024, om 14.00 uur. Aanvragen dienen in het Engels te worden opgesteld.

Interessepeiling

Om het beoordelingsproces goed voor te kunnen bereiden, willen we met een interessepeiling graag weten hoeveel subsidieaanvragen we kunnen verwachten. Als geïnteresseerden een subsidieaanvraag willen indienen, vragen wij hen om uiterlijk 11 april 2024 de interessepeiling in te vullen.

Vragen? 

Mocht er naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met ZonMw via palliatievezorg@zonmw.nl
 

Laatst geactualiseerd: 19 maart 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.