Start samenwerking project ‘Bewustwording noodzaak Passende Palliatieve Zorg en Ondersteuning vanuit het Sociaal Domein’
Nieuws5 maart 2024
Nieuws

Start samenwerking project ‘Bewustwording noodzaak Passende Palliatieve Zorg en Ondersteuning vanuit het Sociaal Domein’

Nieuws 5 maart 2024

Onder de vlag van het NPPZ II-programma slaan Agora en Stichting PZNL, samen met partners in het sociaal domein, de handen ineen om een eerste gezamenlijke stap te zetten in de bewustwordingsbeweging. Om zo een bijdrage te leveren aan de integratie van palliatieve zorg (zowel kinderen als volwassenen) in het sociaal domein.

Bewustwordingsbeweging

In het kader van de demografische ontwikkelingen en de grote maatschappelijke opgaven in de zorg is het belangrijk om het bewustzijn over de noodzaak tot passende lokale en regionale palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein te vergroten en te versterken.  

Partijen in het gemeentelijke domein zijn zich vaak niet of onvoldoende bewust van de mogelijkheden hiertoe. Het samenwerkingsproject 'Bewustwording van de noodzaak passende palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein' wil de bewustwording over integrale palliatieve zorg en ondersteuning vergroten. Dat willen we doen bij professionals in het sociaal domein, bestuurders en beleidsmakers op lokaal/regionaal niveau.   

Inspireren en kennis delen

Om betrokken partners en hun achterban effectief te bereiken, worden voor dit project inspirerende voorbeelden en verhalen van voorlopers ingezet in de vorm van podcasts, korte films, interviews en artikelen.  

Om kennis te delen worden deze middelen zichtbaar gemaakt via een aantal (communicatie)kanalen- en activiteiten. Daarbij horen een reeks webinars en het congres ‘Connecting Communities’ over de sociale benadering palliatieve zorg op 26 juni 2024. Alle communicatiemiddelen die uit dit project voortvloeien, komen vrij beschikbaar voor de betrokken partners en hun achterban. 

Congres sociale benadering palliatieve zorg 

bfcaad61-a712-4809-b0c4-718190bdcb91-(1).pngAls onderdeel van het gezamenlijk bewustwordingsproject organiseren Agora, Carend, stichting PZNL en het Nationaal Programma NPPZ II op 26 juni een congres over de sociale benadering palliatieve zorg. Meer informatie vind je hier.  

Partners 

Dit Agora-PZNL project wordt gerealiseerd in co-creatie met Associatie voor Hospicezorg Nederland, Carend, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Palliatieve Thuiszorg (PaTz), Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS-netwerk), Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL) en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). 

Voor meer informatie over het samenwerkingstraject kun je terecht bij Birgitte Birnie (bbirnie@agora.nl) en/of Marianne Klinkenberg (m.klinkenberg@pznl.nl). 

Voor vragen, neem contact op met:
Birgitte Birnie Agora
Laatst geactualiseerd: 5 maart 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.