Project ‘Kader consultatie palliatieve zorg’ – Knelpuntenenquête
Nieuws28 juni 2024
Nieuws

Project ‘Kader consultatie palliatieve zorg’ – Knelpuntenenquête

Nieuws 28 juni 2024

Zit je in een PaTz-groep of een consultatieteam palliatieve zorg? Of heb je wel eens naar zo’n consultatieteam gebeld? Vul voor 14 juli de enquête in!

Hopelijk heb je tien minuten tijd om een enquête in te vullen: Knelpuntenenquête.

Via die enquête worden de knelpunten geïnventariseerd rondom de inzet van zorgverleners die in palliatieve zorg gespecialiseerd zijn.

Doel enquête

De resultaten van de enquête worden gebruikt door de werkgroep ‘Kader consulatie’, die op initiatief van Palliactief een ‘Kader consultatie palliatieve zorg’ ontwikkelt.

Hiermee wil de werkgroep zorgen voor een meer passende (transmurale) inzet en beschikbaarheid, en meer eenduidigheid, in onder andere de werkwijze en de samenstelling van consultatieteams palliatieve zorg. De verwachting is dat het kader eind 2025 gereed is.

De werkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête vragen de initiatiefnemers van het nieuwe kader deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunnen deelnemers aan de enquête uiteraard ook eventuele andere knelpunten aangeven.

Werkgroep

De werkgroep ‘Kader consultatie’ bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers. Zij allen hebben zitting in de consultteams of maken gebruik van de consultatiefunctie.

Naar de Knelpuntenenquête

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 juni 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.