Motie onderwijs palliatieve zorg in de zorgopleidingen aangenomen
Nieuws5 juni 2024
Nieuws

Motie onderwijs palliatieve zorg in de zorgopleidingen aangenomen

Nieuws 5 juni 2024

Met de grootst mogelijke meerderheid heeft de Tweede Kamer op 4 juni de motie van Wieke Paulusma en Sophie Hermans over de aanwezigheid van onderwijs over palliatieve zorg in de zorgopleidingen aangenomen; alle fracties stemden voor.

Structurele plek

In de motie vroegen de Kamerleden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met bestaande zorg- en artsenopleidingen en het werkveld te verkennen of en hoe binnen bestaande zorgopleidingen palliatieve zorg en levenseindezorg een structurele plek kan krijgen, en de Kamer hierover na de zomer te informeren.

'Steviger basis voor goede palliatieve zorg'

Rob van Dam, bestuurder van Stichting PZNL, laat in een reactie weten dat hij 'blij is met de politieke steun voor het bieden van een steviger basis voor goede palliatieve zorg in de toekomst.'

De oproep van de Kamerleden aan de ministers om met het werkveld te verkennen hoe palliatieve zorg een structurele plek in de zorgopleidingen kan krijgen, pakt hij met beide handen aan: 'Natuurlijk zullen we vanuit Stichting PZNL meewerken en ondersteuning bieden om deze grote opgave samen met alle betrokken organisaties op te pakken. Hiermee hopen we bij te dragen aan het vraagstuk hoe we meer passende zorg kunnen bieden, en onnodige of ongewenste zorg (waar de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen) kunnen voorkomen. De samenleving verdient focus op kwaliteit van leven en sterven, en met deze focus kunnen individuele mensen een beter afgewogen keuze maken in hun palliatieve fase.'

De motie van Wieke Paulusma en Sophie Hermans kun je hier teruglezen (bij nummer 11, motie nummer 29509-77).

Laatst geactualiseerd: 5 juni 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.