Nieuwe praatkaarten palliatieve zorg
Nieuws13 december 2021
Nieuws

Nieuwe praatkaarten palliatieve zorg

Nieuws 13 december 2021

Hoe kunnen zorgverleners op een begrijpelijke manier met patiënten en naasten praten over behandelbeperkingen, zoals palliatieve sedatie en euthanasie? Er zijn nu zes nieuwe praatkaarten te gebruiken in het gesprek met patiënten die niet meer beter worden. De kaarten zijn ook inzetbaar als er sprake is van ernstige ziekte, ter voorbereiding op de wensen en behoeften van de patiënten in de laatste levensfase. 

Voor patiënten zijn termen zoals ongunstige prognose of comfortabel beleid soms vaag en niet goed te begrijpen. Op de praatkaarten wordt dit taalgebruik vermeden en vervangen door begrijpelijke woorden. De kaarten zijn getest door taalambassadeurs van Stichting ABC.

Onderwerpen van de praatkaarten:

  • Geestelijke zorg: Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger.
  • Het natuurlijke proces van sterven: Wat gebeurt er als iemand doodgaat?
  • Reanimatie.
  • Euthanasie: Doodgaan met hulp van een arts. Dit heet euthanasie.
  • Palliatieve sedatie: Een medicijn waardoor een patiënt zijn klachten niet meer voelt. Dit heet palliatieve sedatie.
  • Beademing op een IC: Ademen met hulp van een machine op de IC.

Naar de praatkaarten

De kaarten maken deel uit van het project Goed Begrepen over het informeren van en beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 13 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.