Leven in de palliatieve fase

Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren van zorg. Dit zorgt voor meer tevredenheid en een duidelijk doel. Het proces heeft een positief effect op het welbevinden van de patiënt, de kwaliteit van zorg en op het gezondheidssysteem. Ook draagt dit bij aan het versterken van de zelfstandigheid van de patiënt wanneer samen besluiten worden genomen. Proactieve zorgplanning is meer dan een wilsverklaring waar goed over na is gedacht en het aanwijzen van een wettelijke vertegenwoordiger.

Wie?

De hoofdbehandelaar en centrale zorgprofessional bespreken met de patiënt wie het eerste aanspreekpunt is en hoe de afstemming geregeld wordt.

Hoe?

De persoon die signaleert bespreekt dit met de behandelend arts of betrokken verpleegkundige. Deze bekijkt wat het juiste moment is voor een gesprek. Komt er (nog) geen gesprek, dan blijft de behandelend arts het monitoren.

Coördinatie en continuïteit van zorg

Naast alles wat ziek zijn met zich meebrengt, is er voor de patiënt en naasten de opgave om zoveel mogelijk controle te houden over het eigen leven. Dit is best een uitdaging, omdat het huidige zorgsysteem behoorlijk ingewikkeld is en vaak om afstemming vraagt tussen allerlei verschillende partijen en personen. Daarom moet palliatieve zorg goed ingericht en aangestuurd worden, constant zijn en vooruit gepland en georganiseerd worden.

Wie?

Met de patiënt en naasten wordt een persoonlijk en dynamisch team van zorgprofessionals gevormd dat op ieder moment beschikbaar is. Duidelijk is wie de hoofdbehandelaar en wie de centrale zorgprofessional is. Verder zijn gespecialiseerde teams palliatieve zorg beschikbaar voor ondersteuning van de betrokken zorgprofessionals. Waar nodig worden vrijwilligers ingezet.

Hoe?

Het omgaan met de patiënt en zijn zorgvragen vraagt in deze fase om kennis en betrokkenheid vanuit meerdere vakgebieden. Samen vormen deze professionals een ‘interdisciplinair werkend team’. Dit team werkt volgens het individueel zorgplan van de patiënt. Elke patiënt heeft een centrale zorgprofessional die optreedt als verbindende schakel.

Contact