Zorgprofessional en vrijwilliger

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland werkt volgens het Transmuraal zorgpad Palliatieve Zorg. Dit proactieve zorgpad is ontwikkeld. Hierin staan de regionale afspraken over samenwerking in de palliatieve zorg. De worden toegepast door alle zorgprofessionals in de regio.

Waarom dit Transmuraal zorgpad palliatieve zorg?

Het transmuraal zorgpad is een leidraad voor palliatieve zorg door professionals en vrijwilligers in de regio Zuid-Gelderland. Palliatieve zorg is vroegtijdige, passende zorg aan mensen met aandoening waarvan zij niet genezen. Denk aan oncologische aandoeningen, longziekten, hartfalen, neurologische aandoeningen of dementie of kwetsbaarheid. Meer weten? Lees verder op Palliaweb en overpalliatievezorg.nl 

Generalistische zorgverleners bieden palliatieve zorg in samenwerking met gespecialiseerde zorgverleners. Om de continuïteit en coördinatie van zorg goed te laten verlopen is nauwe samenwerking en afstemming nodig met de patiënt en zijn/haar naasten en alle betrokken zorgverleners die behandeling, zorg, ondersteuning en informatie bieden. Het doel is om de zorg naadloos op elkaar aan te laten sluiten, ongeacht waar de patiënt op dat moment verblijft.

De lengte van de palliatieve fase kan variëren van enkele weken tot maanden of zelfs jaren. Door de palliatieve fase vroegtijdig te signaleren, markeren en starten zorgen we voor:

  • een betere kwaliteit van leven;
  • minder klachten en problemen, zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid;
  • minder angst en somberheid;
  • minder(on)geplande ziekenhuisopnames en belastende behandelingen.

Via proactieve palliatieve zorg en gezamenlijke besluitvorming sluit de zorg, ondersteuning en behandeling aan bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn/haar naasten. Ben je benieuwd waar patiënten behoefte aan hebben in de palliatieve fase? Lees dan eens de acht essenties uit het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Het levenspad 

Om ook patiënten en naasten op een toegankelijke manier mee te nemen in de verschillende fasen van palliatieve zorg wordt op deze website 'het Levenspad' gebruikt. De informatie binnen de fasen komt overeen met de informatie uit het zorgpad. 

Kies een van onderstaande knoppen om naar dat onderdeel van het pad te gaan.

Terug naar Wie ben jij? Wisselen van pad 

Contact