Proactieve zorgplanning en evaluatie

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren van zorg. Dit zorgt voor meer tevredenheid en een duidelijk doel. Als zorgprofessional praat je met patiënt en naasten over hun levensdoelen, keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Die gesprekken dragen bij aan de zelfstandigheid, aan het welbevinden en aan de kwaliteit van zorg.

Wat besproken is wordt vastgelegd in het individueel zorgplan. Dit is de set van afspraken van de patiënt en de zorgverleners over zorg en zelfmanagement. De afspraken gaan over de persoonlijke waarden, wensen, behoeften en situatie van de patiënt. Ze worden in nauw overleg gemaakt. Het individueel zorgplan is een voortdurend overzicht van het proces van proactieve zorgplanning.

Praat op tijd over het laatste stuk van het leven van je patiënt

Het juiste moment om over palliatieve zorg te praten, is heel persoonlijk. Maar op tijd - aan het begin van een ziektetraject - praten over het levenseinde is onder andere belangrijk voor passende zorg. Soms vinden patiënt en naasten het moeilijk hun wensen en behoeften onder woorden te brengen.

Het wensenboekje “Als ik nadenk over mijn laatste levensfase dan wil ik graag…” geeft handvatten, inspiratie en tips voor gesprekken. Wanneer wensen en behoeften bekend zijn, is vaak meer mogelijk dan verwacht.

Waar kan over gesproken worden?

  • Hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke behandelingen mogelijk zijn.
  • Wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven. Bespreek zorgen, wensen, behoeften en belangrijke waarden. Bijvoorbeeld waar iemand wil sterven.
  • Bespreek hoe en met wie beslissingen genomen moeten worden. Wie mag de patiënt vertegenwoordigen als hij dat zelf niet meer kan.
  • Wensen en behoeften veranderen soms. Op een besluit of afspraak kan de patiënt altijd terugkomen; ook als het is vastgelegd in een wilsverklaring. De zorg wordt steeds opnieuw beoordeelt om te kijken of aanpassingen nodig zijn.

In het zorgplan leg je vast wat de patiënt, naasten en/of mantelzorgers belangrijk vinden, nodig hebben en wat afgesproken is. Een wilsverklaring kan onderdeel zijn van dit individuele zorgplan.

Gesprekken als rode draad

Gesprekken lopen als een rode draad door de palliatieve fase. Wensen en behoeften veranderen soms. Daarom is de lijn van proactieve zorgplanning en evaluatie om het hele levenspad gelegd.

Contact