24/7 Specialistisch Consultatieteam

Vragen bij palliatieve zorg

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen situaties ontstaan die bij jou als zorgprofessional tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch advies vragen bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio.

Een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgprofessional, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd.

Werkwijze

Wanneer je gebruik maakt van het landelijk nummer, wordt je tussen 8:00 en 23:00 uur automatisch doorgeschakeld naar ons regionaal team. In de nachten is er landelijk een consulent beschikbaar. Overdag krijg je een verpleegkundig consulent aan de telefoon die samen met jou de vraag doorneemt. Informatieve vragen en vragen binnen het verpleegkundig domein beantwoordt de verpleegkundige zelf. Voor medische vragen overlegt zij met de specialist/kaderarts die dienst heeft.

Je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien je dat op prijs stelt wordt een schriftelijk verslag van vraag en advies toegestuurd per beveiligde e-mail. In de avond-, nacht- en weekenddienst krijg je direct een arts aan de lijn.

Bedden vrij

Contact