PaTz

PaTz start in 2010 als pilot naar voorbeeld van het Gold Standard Framework in Engeland en de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA) palliatieve zorg.

Vier Amsterdamse huisartsengroepen en de wijkverpleegkundigen van de diverse thuiszorgorganisaties komen tweemaandelijks bij elkaar. Zij identificeren hun patiënten in de palliatieve fase en houden daarvan een palliatief zorgregister bij. Vervolgens wordt door één van de zorgverleners voor deze patiënten een zorgplan gemaakt, waarbij de wensen van de patiënt en diens netwerk centraal staan. De bijeenkomsten worden ondersteund door een inhoudelijk deskundige/ consulent palliatieve zorg.

Het gebruik van de PaTz portal maakt het mogelijk methodisch en structureel (AVG-Proof) het bestand van mensen met een palliatieve zorgvraag te volgen in hun ziekteproces. De portal kan zowel door de huisarts als verpleegkundigen worden gevuld/bijgehouden.

PaTzgroep starten? Neem contact op met netwerkcoördinator Anne-Marie Barkhuis.

Na een jaar proefdraaien in Amsterdam blijkt dat deze manier van werken aanslaat. De PaTz groepen gaan door met de bijeenkomsten. De opkomst is goed, zowel van huisartsen als van wijkverpleegkundigen.

Contact