Intro palliatieve zorg voor verzorgenden

De introductie is geschikt voor verzorgenden uit intra- en extramurale zorg. Wat zijn de belangrijkste dingen om te weten en om te doen als je palliatieve zorg verleent? Je gaat praktisch oefenen met casu√Įstiek en gespreksvoering. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg is het uitgangspunt voor de scholing.
Eerste bijeenkomst: palliatieve zorg en zorg in de stervensfase
In de eerste sessie krijg je een introductie en oefen je met een casus. Markeren van de palliatieve fase en van de stervensfase, de vier dimensies in palliatieve zorg, aandacht voor naasten, signaleren van symptomen: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat is jouw rol en hoe doe je dat? Er is bijzondere aandacht voor de stervensfase.
 
Tweede bijeenkomst: zingeving en gespreksvoering
In de tweede sessie draait het om zingeving en om gespreksvoering: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat is jouw rol en hoe doe je dat? Oefenen met gespreksvoering in elementen.
 
Praktische info
Het is de bedoeling dat je beide sessies bijwoont, van eerdere teksten lezen en actief mee doen. Je ontvangt dan een bewijs van deelname. De zijn groepen klein: maximaal 25 deelnemers. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding. De kosten voor beide bijeenkomsten bedragen samen 50 euro pp, te voldoen bij aanmelding.
 
Meer info
INTERESSANT