Intro palliatieve zorg voor verzorgenden

Palliatieve zorg voor verzorgenden: EEN GOEDE START

Datum en tijdstip                   1 en 12 december van 18.30-21.00 uur  (inloop v.a. 18.00 uur met broodjes)
Locatie                                    Kapel van de Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2 in Zeist
Doelgroep                               Verzorgenden werkzaam bij lidorganisaties
Docenten                                Gineke Driessen, gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg AxionContinu
                                              Mirjam Hoogendoorn, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg Warande
                                               Willem Blokland, geestelijk verzorger Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland
                                               Renée Dubois, ervaringsdeskundige
Kosten                                    50 euro p.p.
Aanmelden                             t/m 26 november
 
Inhoud
De introductie is geschikt voor verzorgenden uit intra- en extramurale zorg. Wat zijn de belangrijkste dingen om te weten en om te doen als je palliatieve zorg verleent? Je gaat praktisch oefenen met casuïstiek en gespreksvoering. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg uit 2017 is het uitgangspunt voor de scholing.
 
Eerste bijeenkomst: palliatieve zorg en zorg in de stervensfase
In de eerste sessie krijg je een introductie en oefen je met een casus. Markeren van de palliatieve fase en van de stervensfase, de vier dimensies in palliatieve zorg, aandacht voor naasten, signaleren van symptomen: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat is jouw rol en hoe doe je dat? Er is bijzondere aandacht voor de stervensfase.
 
Tweede bijeenkomst: zingeving en gespreksvoering
In de tweede sessie draait het om zingeving en om gespreksvoering: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat is jouw rol erin en hoe doe je dat? Oefenen met gespreksvoering in groepjes.
 
AANMELDEN
Deelname is alleen mogelijk na aanmelding. Het is de bedoeling dat je beide sessies bijwoont, van tevoren opgegeven teksten leest en actief meedoet. De groepen zijn klein: maximaal 25 deelnemers. De kosten voor beide bijeenkomsten samen bedragen 50 euro.
 
 
AANMELDEN NIEUWSBRIEF