Essenties van palliatieve zorg

Introductiescholing voor verpleegkundigen en POH's in drie delen

Wat zijn de belangrijkste dingen om te weten en om te doen als je palliatieve zorg verleent? De introductiescholing is geschikt voor POH's en verpleegkundigen uit intra- en extramurale zorg: uit beide zorgsettings zijn er specialisten als docent. Je leert wat kernbegrippen zijn in de palliatieve zorg en je gaat praktisch oefenen met casu√Įstiek en gespreksvoering.
 
Het is de bedoeling dat je alle drie de sessies bijwoont, van tevoren opgegeven teksten leest en actief meedoet in de bijeenkomsten. De groepen zijn klein: maximaal 25 deelnemers. Actieve deelname aan alle sessies levert accreditatiepunten op (of een bewijs van deelname).
 
Data en tijdstip    Drie keer van 18.30-21.00 uur (inloop met broodjes vanaf 18.00 uur)
Locatie                 Utrecht
Doelgroep            POH's en verpleegkundigen intra- en extramuraal
Accreditatie         wordt aangevraagd, als alternatief is een bewijs van deelname ook mogelijk
Kosten                   75 euro p.p.
Aanmelden          tot 1 week van tevoren
 
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg uit 2017 noemt acht essenties van goede palliatieve zorg. Alle acht komen ze voorbij en op sommige gaan we dieper in.
1.      Markering
2.      Samen beslissen
3.      Proactieve zorgplanning
4.      Individueel zorgplan
5.      Coordinatie en continuiteit
6.      Deskundigheid
7.      Effectieve communicatie
8.      Persoonlijke balans
 
Eerste bijeenkomst: samen beslissen en proactieve zorgplanning
In de eerste sessie gaan we dieper in op nummer 2 en 3: samen beslissen en proactieve zorgplanning: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat heeft het met elkaar te maken, wat is jouw rol erin en hoe doe je het? Je Je oefent in groepjes met een casus.
 
Tweede bijeenkomst: markeren, vier dimensies en palliatieve besluitvorming
In de tweede sessie staan markering van de palliatieve fase, de vier dimensies van palliatieve zorg en palliatieve besluitvorming centraal: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat heeft het met elkaar te maken, wat is jouw rol erin en hoe doe je het? Je oefent in groepjes met een casus.
 
Derde bijeenkomst: zingeving en gespreksvoering
In de derde sessie draait het om zingeving en gespreksvoering: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat heeft het met elkaar te maken, wat is jouw rol erin en hoe doe je het? Je oefent in groepjes met gespreksvoering.
 
 
 

INTERESSANT