Gereedschapskist palliatieve zorg bij een verstandelijke beperking

In 2021 zijn in het hele land 54 'praktijkprojecten' palliatieve zorg van start gegaan met subsidie vanuit het Palliantie-programma van ZonMw. Bestaande interventies worden doorontwikkeld en ingevoerd. In onze beide regio's lopen de projecten 'In gesprek met de burger' en 'Gereedschapskist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. Over het eerste project lees je hier. Er is onderzoek aan de projecten gekoppeld om te bepalen wat het effect is. De projecten lopen t/m 2023.
 
Onderzoek
Onderzoeksorganisatie Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan aangetoond is dat ze helpend zijn bij het verbeteren van palliatieve zorg. In het project gaan negen netwerken palliatieve zorg samen met een zorgorganisatie via actieonderzoek de palliatieve zorg verbeteren. Elke organisatie start met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en kijkt op grond daarvan welke elementen in de zorg zij wil verbeteren.
 
Verwachte resultaten en impact landelijk
De uiteindelijke Gereedschapskist bestaat uit (door)ontwikkelde instrumenten, voorzien van een implementatiestrategie en handleiding. Het project beoogt meer palliatief zorgbeleid, verbeterde competenties van zorgverleners en een betere ervaren kwaliteit van palliatieve zorg.
 
Wat doet Bartiméus?
Het project Gereedschapskist wordt in onze regio uitgevoerd door Bartiméus, een instelling die zorg en dienstverlening biedt aan mensen die blind of slechtziend zijn. Ook heeft Bartiméus verschillende woonlocaties. Onder oudere bewoners zijn relatief veel mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen wil Bartiméus de palliatieve zorg verbeteren en dat gebeurt o.a. met dit project.
 
Er wordt een uniforme en methodische werkwijze ontwikkeld voor de palliatieve fase van bewoners in de woonvoorzieningen van Bartiméus in Doorn en Zeist, waar zorg en begeleiding wordt verleend aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Aandacht voor vroegtijdig signaleren, markeren en proactieve zorgplanning zijn hierbij belangrijk, net als multidisciplinaire samenwerking, overdracht, kennisbevordering en het waarborgen van kwaliteit.
 
Stand van zaken
In 2021 heeft Bartiméus de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg uitgevoerd: waar staan we nu waar het palliatieve zorg betreft? Na de zelfevaluatie is een keuze gemaakt voor enkele instrumenten uit de Gereedschapskist (werkwijzen, methoden en tools), die in 2022 worden geimplementeerd. Na een 'proefperiode' worden definitieve instrumenten gekozen. De verkregen inzichten worden vastgelegd in het beleid van Bartiméus.
 
 
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Bart Slikkerveer van Bartiméus of met netwerkcoordinator Margriet Wanders.
INTERESSANT