In gesprek met de burger: informatiebijeenkomsten over palliatieve zorg

In 2021 zijn in het hele land 54 'praktijkprojecten' palliatieve zorg van start gegaan met subsidie vanuit het Palliantie-programma van ZonMw. Bestaande interventies worden doorontwikkeld en ingevoerd. In onze beide regio's lopen de projecten 'In gesprek met de burger' en 'Gereedschapskist palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. Over het laatste project lees je hier.
 
Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat publieksbijeenkomsten dit bevorderen. Zo kan vroegtijdig nadenken en praten over de eigen voorkeuren rond het levenseinde worden gestimuleerd.
 
Bijeenkomsten in het land
In 11 netwerken palliatieve zorg worden in 2021 en 2022 minimaal 10 bijeenkomsten per netwerk gehouden. Ongeveer de helft wordt vanuit huisartsenpraktijken georganiseerd en de andere helft op een andere manier. Vóór een bijeenkomst, direct erna en na 6 maanden vullen de deelnemers een vragenlijst in. Hierbij wordt gelet op wie bereikt zijn, wat zij ervan hebben opgestoken, in hoeverre dit hun vertrouwen in goede zorg aan het levenseinde heeft beïnvloed en in hoeverre dit hen aanzet tot het nadenken over en bespreken van eigen voorkeuren, zowel met naasten als met de huisarts.

Meer informatie over dit project op de website van ZonMw

Gemeente Utrecht
In de gemeente Utrecht is een projectgroep waaraan o.a. het Stadshospice, Johannes Hospitium Vleuten, huisartsencooperatie HUS, centrum voor levensvragen Zin in Utrecht en COSBO-stad-Utrecht deelnemen. Vanaf zomer 2021 tot en met september 2022 worden er informatiebijeenkomsten gehouden. De meeste bijeenkomsten zullen in het voorjaar en de zomer van 2022 zijn. Heb je vragen of wil je meedenken over hoe we de bijeenkomsten kunnen borgen als het project voorbij is? Contactpersoon: Anja Bekink.
 
Zuidoost-Utrecht: Bunnik, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede
In Zuidoost-Utrecht worden in 2021 en 2022 minimaal tien bijeenkomsten gehouden en waarschijnlijk meer. Ook zijn er twee digitale pilotbijeenkomsten geweest. Het Bezinningshuis, MeanderOmnium, MENS De Bilt, diverse huisartsen, geestelijk verzorgers e.a. betrokkenen uit de regio werken hierbij samen.
Heb je vragen of wil je meedenken over hoe we de bijeenkomsten kunnen borgen als het project voorbij is? Contactpersoon: Robin Zuidam.
 
 
Filmpje
Door onze regio is het initiatief genomen om een getekend filmpje te maken dat kan worden ingezet voor de werving van deelnemers aan de bijeenkomsten. Ook is het filmpje geschikt om op andere plekken mensen bewust te maken van het belang van tijdig nadenken en praten (met naasten en met de huisarts) over wensen en voorkeuren met betrekking tot bijvoorbeeld behandeling, reanimatie, plaats van overlijden, zingeving en wie voor hen mag spreken als ze dat zelf niet meer kunnen. Er zijn verschillende versies: een korte voor in de wachtkamer en een langere. Om dit alles ook op het web een plek te geven, is een simpele website gemaakt: www.weetuwatuwilt.nl.
 
Bekijk hiernaast het filmpje
We gaan allemaal een keer dood. Daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kun je wel invloed hebben door er nu al over na te denken en te praten. In het filmpje zie je drie voorbeelden waarbij het goed is om tijdig te praten over wat je wilt. Deze korte film zonder geluid wordt onder andere vertoond in de wachtkamers van huisartsen. Hij mag door iedereen vrij worden gebruikt.
 
Wil je meer weten? Mail dan netwerkcoordinator Margriet Wanders

AANMELDEN NIEUWSBRIEF