Film Ik blijf een poosje bij je zitten

Goede Voorbeelden film ’Ik blijf een poosje bij je zitten’

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt alles af met andere zorgverleners en ze maken gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

Best practice

De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

Download

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, met medewerking van diverse partijen. Het staat iedereen vrij de film te gebruiken en op aanvraag is een download beschikbaar. Meer informatie over de instrumenten en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op Palliaweb. Er is ook een korte versie van de film.

Bijsluiter

Als je de film gebruikt in een zorgbijeenkomst of in het onderwijs, zorg dan dat hij is ingebed in een groter geheel en dat er ruimte is voor gesprek: hij roept veel reacties op. Voor compacte info over de film en het gebruik ervan, zie de bijsluiter.

INTERESSANT