Jaarplannen en jaarverslagen

Jaarplan 2016-2017
Meerjarenbeleidsplan 2016-2020
Jaarplan 2018-2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021-2022

Vanaf 2020 krijgt de samenwerking met het netwerk dementie/geriatrie meer gestalte. Dit heeft o.a. geresulteerd in een drietal overkoepelnde doelstellingen zoals te lezen is in het jaarplan 2021-2022. Er is geen seperaat jaarplan gemaakt voor 2021 voor palliatieve zorg om drie redenen:

  1. De belangrijkste regionale acties en doelstellingen staan in dit plan 
  2. Na goedkeuring door het bestuur op 2 juni 2021 is het lopende jaar al bijna voor de helft voorbij
  3.  Het is geen statisch maar een levend document dat gedurende de komende twee jaren steeds wordt aangescherpt.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018   Korte  versie jaarverslag 2018 
Jaarverslag 2019   Korte versie  jaarverslag  2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021