Transmuraal MDO

Vanaf 3 maart 2022 vindt iedere donderdag een digitaal transmuraal MDO palliatieve zorg plaats van 16.30 – 18.00 uur

In Gelre ziekenhuizen wordt sinds 2014 elke donderdag een transmuraal multidisciplinair overleg (MDO) palliatieve zorg gehouden.  De physician assistant en/of verpleegkundig specialist bespreken hierin de intramurale consulten met het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg (TOP). Dit team bestaat uit specialisten palliatieve zorg uit de eerste en tweede lijn van Zutphen en Apeldoorn. Het is een gemiste kans dat de behandelend specialist en huisarts hierbij niet aanwezig zijn omdat zij het beleid bepalen. We merken dan ook vaak dat we de behandelaar missen in de discussie. Zodoende hebben we het plan opgevat dit MDO uit te breiden.

Hoe gaan we dit doen?

Vanaf 3 maart 2022 nodigen wij de behandelend specialist en huisarts uit voor het MDO als zijn of haar patiënt wordt besproken.  Je kunt als medisch specialist, huisarts of palliatieve zorg verpleegkundige uit de eerste lijn (na overleg/afstemming met de huisarts) ook zelf een patiënt inbrengen ter bespreking. De tijdsinvestering is minimaal, donderdag eind van de middag ongeveer een kwartier per patiënt via een beveiligde verbinding met het Gelre.  Dus gewoon vanuit de eigen spreekkamer. De volgorde van bespreking wordt tevoren vastgesteld, je kunt inloggen in het jouw toegekende tijdvak.

Meer informatie