Herziene versie Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor zorgorganisaties
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 12-03-2024
Sinds eind februari is de nieuwe versie van de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg beschikbaar. De herziene versie sluit nog beter aan op de praktijk.
Palliatieve zorg bij Iriszorg
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 28-02-2024
Lydia Hoving (manager Zorg IrisZorg regio Apeldoorn, Beekbergen, Deventer, Lelystad, Harderwijk, Doetinchem en Achterhoek) vertelt over de specifieke focus die Iriszorg heeft op projecten die de kwaliteit van leven verhogen.
Commentaarronde 'richtlijn Diarree in de palliatieve fase'
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 21-02-2024
Na een knelpunteninventarisatie en systematisch literatuuronderzoek ligt nu de concept herziene richtlijn ‘Diarree in de palliatieve fase’ voor aan het veld ter becommentariëring.
Start project proactieve zorgplanning
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 21-02-2024
De netwerken palliatieve zorg in de regio’s Oost-Veluwe en Zutphen zijn een gezamenlijk project gestart om proactieve zorgplanning in beide regio’s te verbeteren. Het doel is dat er geen taboe meer is op (het spreken over) de laatste levensfase, zodat wensen in de laatste levensfase bespreekbaar worden. Alleen dan kunnen we goede palliatieve zorg verlenen. In de regio’s Oost-Veluwe en Zutphen gaan we hierover het gesprek met elkaar aan. Want palliatieve zorg gaat niet alleen over de dood, maar ook over het leven en hoe je dat wilt leiden.
Basisscholing palliatieve zorg (KWF)
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 13-02-2024
De basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’ is een praktijk- en actiegerichte scholing, met een sterke focus op casuïstiek. Door subsidie van KWF en een intensieve samenwerking met collega netwerken palliatieve zorg, de hogescholen en ROC’s in onze regio’s (Ligare en PalZo) staat er een prachtig scholingsaanbod voor verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren (VS/PA/Artsen). Vanuit het netwerk bevelen we deze scholing van harte aan!
Verslag Café Doodgewoon: Mijn Zorgpad, wegwijzer in de laatste levensfase
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 13-02-2024
Dinsdagavond 23 januari werd tijdens Café Doodgewoon gesproken over Mijn Zorgpad. Dit is een soort wegwijzer met heel veel informatie over de fase waarin mensen komen als zij de boodschap hebben gekregen dat zij niet meer beter kunnen worden. Helma Siegelaar, verpleegkundige palliatieve zorg bij KleinGeluk en ervaringsdeskunde de heer Nijhof en zijn partner spraken erover met aanwezigen. Meer informatie staat in het verslag.
Terugblik en presentaties symposium Zingeving als factor in herstel
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 09-02-2024
Op donderdag 8-2-2024 vond het symposium Zingeving als factor in herstel plaats zalencentrum De Duiker in Ugchelen.
Kamerbrief over stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 19-12-2023
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de palliatieve zorg en voor geestelijke verzorging in de thuissituatie.
Kiezen & delen: bestel nu je gratis kaartspel
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 07-12-2023
Elk jaar horen meer dan 100.000 mensen dat geen enkele behandeling hun ziekte nog kan genezen. Vanaf dat moment breekt de palliatieve fase aan. Je zou denken dat mensen dan veel praten over hun wensen en behoeften, maar dat is vaak niet zo. Daarom heeft Palliatieve Zorg Nederland in samenwerking met KWF een kaartspel ontwikkeld met dilemma's, stellingen en vragen over het leven ziek, zijn en de dood.
Verslag Café Doodgewoon: Praat vandaag over morgen
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 07-12-2023
Gastspreker Jolien Visser, verpleegkundig in Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. In haar werk heeft Jolien veelvuldig te maken met patiënten die te horen krijgen dat hun ziekte niet te genezen is en zij aan de palliatieve fase van hun leven zijn begonnen. Op 28 november ging Jolien met aanwezigen in gesprek. De presentatie en het verslag geven meer informatie.