Presentaties Scholing Zorgtechnologie
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 15-03-2023
Zonder zorgtechnologie geen toekomstbestendige zorg Schrikbarende berichten in de media en in de zorgpraktijk van alledag. Het aantal mensen dat een (intensief) beroep doet op de zorg neemt toe. Het aantal professionals stijgt niet mee met de toenemende vraag. Is zorgtechnologie voor kwetsbare ouderen, mensen met dementie en mensen in de palliatieve levensfase dé uitkomst om langer thuis te kunnen wonen of thuis te sterven? Op 15 maart werd hierover een symposium georganiseerd door de netwerken Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. De inhoud is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Deltion College, ’s Heeren Loo, Aventus en de Technologie en Zorg Academie ( TZA). De presentaties zijn hier terug te vinden.
Achter een masker van verdriet
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 02-03-2023
De indringende verhalen achter de COVID-cijfers
Verslag café Doodgewoon; Praat voordat je gaat, deel 2
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 28-11-2022
Psycholoog Leonie Vogels verzorgde op 22 november de lezing Praat voordat je gaat. De presentatie en het verslag zijn hier te downloaden.
Presentaties scholing Adembenemende zorg in de palliatieve fase voor mensen met COPD
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 13-10-2022
Op 12 oktober vond de scholing Adembenemende zorg plaats in het auditorium van Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn. Deze middag stond in het teken van de start van vroegtijdige palliatieve zorg voor mensen met COPD.
Wat zie je aan iemand die stervende is?
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 27-09-2022
Het stervensproces loopt vaak via ongeveer dezelfde route: 'de final common pathway'. Hoewel de tijdsduur van het stervensproces van mens tot mens verschilt,  treden vaak specifieke symptomen op. Kennis over deze fysieke tekenen is belangrijk voor zorgverleners én voor naasten. Voor naasten kan bij voorbeeld het optreden van reutelen, slijmophoping achter in de keel, heel vervelend klinken, terwijl patienten daar geen last van hebben. Ook ademstops kunnen bij naasten leiden tot onrust, terwijl dit niet nodig is. Het Tijdschrift voor Verzorgenden bracht vlak voor de zomer in nauwe samenwerking met Carend een special uit over palliatieve zorg. Gast-hoofdredacteur van dat nummer, Sander de Hosson wilde graag een poster om zo meer kennis te verspreiden over het stervensproces. Op zijn verzoek wordt deze poster nu ook publiek gedeeld. De poster is bedoeld als onderwijsmateriaal in presentaties, e-learningen, nascholingen etc. Download hier de poster. Lees hier het hele artikel van het Tijdschrift voor Verzorgenden.
Nederlanders denken vaak na over de dood, maar praten er weinig over.
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 19-09-2022
Uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) onder 70-plussers, blijkt dat veel mensen nadenken over de zorg in de laatste levensfase en dat zij ook behoefte hebben om erover te spreken, maar dat dit gesprek uiteindelijk onvoldoende plaatsvindt.
Tweeëndertig organisaties ondertekenen samenwerkingsconvenant
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 08-06-2022
Op woensdag 8 juni ondertekenden de Netwerken Palliatieve Zorg en Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is de intentie om via samenwerking tot betere resultaten te komen formeel bekrachtigd. Met de ondertekening bevestigen de leden van de beide netwerken – in totaal 32 organisaties in de regio Oost-Veluwe - dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor optimale kwaliteit van leven op het gebied van welzijn, wonen en zorg. En dat ze helpen om dit te realiseren voor alle kwetsbare ouderen, mensen met dementie en mensen in de palliatieve fase van een ziekte in Oost-Veluwe.
Lancering boekje ‘Wakend bij jou’
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 02-06-2022
De afdeling Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) van Stichting De Kap lanceerde op 24 mei, de Nationale Dag van Aandacht voor Sterven, een boekje met ervaringsverhalen over waken in de stervenfase. Met dit boekje wil De Kap de rol die vrijwilligers kunnen spelen in de palliatieve terminale zorg meer onder de aandacht brengen. Juliëtte Verhagen, huisarts en kaderarts Palliatieve Zorg in Apeldoorn kreeg het eerste exemplaar uitgereikt. Meer informatie Een gratis exemplaar is af te halen bij de receptie van stichting De Kap aan de Regentesselaan 2-B in Apeldoorn of online te lezen op de website dekap.nl.
Knelpuntenenquête Zorg in de Stervensfase
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 02-06-2022
De huidige versie van de richtlijn ‘Zorg in de Stervensfase’ (2009) wordt evidence-based herzien onder voorzitterschap van Prof. Dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog. In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en patiënten zitting.  Je kunt als zorgverlener je bijdrage leveren door ervaren knelpunten in de praktijk te delen in de knelpuntenenquête Zorg in de Stervensfase. Meer informatie Invullen kan tot uiterlijk 13 juni aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 
Profiel V&VN van de Palliatieve Zorg Verpleegkundige
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 02-06-2022
Het door deskundigen samengestelde Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige bevat een doordachte, expliciete beschrijving van de specifieke kennis en vaardigheden van de Palliatieve Zorg Verpleegkundige. Met deze beschrijving hoopt het bestuur van V&VN met samenwerkende partijen tot overeenstemming te komen over een erkende, geaccrediteerde opleiding. Voor de palliatieve zorg verpleegkundige die met ‘hart en ziel’ werkzaam is in de dagelijkse praktijk, is dit een langgekoesterde wens.