Nieuwe editie 'Pal voor u': 'Het leven gaat door'
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 30-08-2023
Er is een nieuwe editie van het magazine 'Pal voor u'. Deze uitgave heeft als thema 'Het leven gaat door'.
Activiteiten rondom Wereld Alzheimerdag in regio Oost-Veluwe
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 28-08-2023
Donderdag 21 september 2023 is het Wereld Alzheimerdag. In de regio Oost-Veluwe zijn verschillende evenementen en activiteiten gepland.
Webinar "Ongeneeslijk ziek en dan word je 18" op 16 november 2023
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 10-08-2023
Vooraankondiging. Op 16 november van 19.30 tot 21.00 uur organiseert Onderwijsknooppunt PalZo het webinar "Ongeneeslijk ziek en dan word je 18". Noteer de datum alvast in de agenda. De definitieve uitnodiging en het programma volgen in september.
Voorinschrijving basisscholing palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 09-08-2023
Het programma Scholing Palliatieve Zorg heeft in opdracht van KWF drie basisscholingen palliatieve zorg ontwikkeld: een scholing voor verzorgenden, een scholing voor verpleegkundigen en een scholing voor verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en artsen. Je kunt je nu (voor)inschrijven.
Perspublicatie: Miranda en zieke man Niels kregen steun van verpleegkundige palliatieve zorg
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 07-08-2023
De Stentor, De Gelderlander en Tubantia hebben n.a.v. een interview een artikel gepubliceerd over het succes van het transmurale zorgpad Palliatieve Zorg regio Oost Veluwe.
Powerpointpresentatie Richtlijn Palliatieve Sedatie
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 29-06-2023
Het consultatieteam en de netwerken palliatieve zorg in regio Oost-Veluwe en Zutphen organiseerde op 27 en 29 juni twee geacrediteerde scholingsavonden over de herziene richtlijn palliatieve sedatie.
Activiteiten Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2023
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 21-06-2023
Op en rondom de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, 14 oktober 2023, zijn er diverse activiteiten in Nederland. Hieronder een overzicht van de activiteiten in de regio Oost-Veluwe.
Verslag café Doodgewoon: Als woorden tekort schieten
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 12-05-2023
Dinie Koelman, maakte duidelijk dat in de laatste levensfase - als er soms geen woorden te geven zijn aan datgene wat iemand bezig houdt- beeldende begeleiding ruimte kan maken om expressie te geven aan datgene wat betekenisvol is.
Pilot transmuraal zorgpad duurzaam geborgd
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 20-04-2023
De pilot met het Zilveren Kruis is positief beëindigd en omgezet in structurele afspraken met het Zilveren Kruis. Ook andere thuiszorgorganisaties die aan de criteria voldoen kunnen deze zorg inkopen via prestatiecode Vektis 1121 (ziekenhuisverplaatste thuiszorg).
Presentaties Scholing Zorgtechnologie
Nieuws Netwerk Oost-Veluwe geplaatst op 15-03-2023
Zonder zorgtechnologie geen toekomstbestendige zorg Schrikbarende berichten in de media en in de zorgpraktijk van alledag. Het aantal mensen dat een (intensief) beroep doet op de zorg neemt toe. Het aantal professionals stijgt niet mee met de toenemende vraag. Is zorgtechnologie voor kwetsbare ouderen, mensen met dementie en mensen in de palliatieve levensfase dé uitkomst om langer thuis te kunnen wonen of thuis te sterven? Op 15 maart werd hierover een symposium georganiseerd door de netwerken Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. De inhoud is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Deltion College, ’s Heeren Loo, Aventus en de Technologie en Zorg Academie ( TZA). De presentaties zijn hier terug te vinden.