Verandering door verankering 11 april 2024 Hoe zorgen we ervoor dat alle mooie stappen die zijn gezet om het onderwijs in palliatieve zorg te verbeteren, ook duurzaam verankerd worden? Op 11 april 2024 komen zorgopleiders en -docenten, beleidsmakers en ontwikkelaars in het zorgonderwijs en (aankomende) zorgverleners bijeen tijdens het interactieve en inspirerende Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg dat O2PZ organiseert.
Symposium Zingeving in de spreekkamer, diversiteit in verbinding 16 april 2024 In een reeks interactieve sessies nemen deskundigen uit de praktijk, zoals (huis)artsen, specialisten, verpleegkundigen en geestelijk verzorgers, je op 16 april mee in de diverse aspecten van zingeving en spirituele zorg, in relatie tot diversiteit.
Masterclass de Dokter en de Dood 17 mei 2024 Deze masterclass staat in het teken van de weg naar de dood en de dood zelf. Verdiep jezelf in één dag in de complexe dilemma's en lastige vragen rondom de dood en palliatieve zorg.
Masterclass Zingevingszorg bij huisarts en praktijkondersteuner 23 mei 2024 In de praktijk van de huisarts en de praktijkondersteuners gaat het in de persoonsgerichte zorg met regelmaat over zingeving. Wat wordt bedoeld met zingeving? Hoe kunnen huisartsen en praktijkondersteuners zingevingsvragen signaleren, bespreekbaar maken en begeleiden? Wanneer verwijs je door en met wie werk je samen? Daarop gaat deze geaccrediteerde masterclass dieper in. Met casuïstiek van Sander de Hosson.
Connecting Communities 26 juni 2024 Carend, Agora en PZNL organiseren een gezamenlijk congres over de sociale benadering in de palliatieve zorg. Noteer 26 juni in je agenda. Ontmoet inspirerende sprekers, nieuwe initiatieven en voorbeelden uit de praktijk en ontdek wat je daarvan kunt leren. Dagvoorzitter is niemand minder dan Pieter Hilhorst.
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 10 oktober / 11 oktober 2024 Dit jaar alweer voor de 10e keer organiseert Palliactief het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Het is hét moment waarop zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines en bestuurders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau kunnen ontmoeten en vooral van gedachten kunnen wisselen, inspiratie opdoen en resultaten kunnen presenteren van ieders bevindingen. Thema van deze editie: Toekomstbestendige palliatieve zorg, samen staan we sterker.