Het Netwerk

Het werkgebied van Netwerk palliatieve zorg regio Oost-Veluwe omvat ongeveer 219.000 inwoners. Het gaat om de gemeenten Apeldoorn, Hattem, Heerde, Epe en (1/3 deel van)Voorst en (1/2 deel van) Brummen. 

Wat doet het netwerk?

Het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe kent een brede doelstelling:

  • Er is een netwerk palliatieve zorg in de regio Oost-Veluwe waarin alle hulpverleners en organisaties participeren die actief zijn op het gebied van palliatieve zorg.
  • Er is samenhang in en uitwisseling van de deskundigheid van hulpverleners op het gebied van de palliatieve zorg.
  • Er is een samenhangend zorgaanbod op het gebied van palliatieve zorg dat afgestemd is op de zorgvraag.
  • Hulpverleners, vrijwilligers, patiënten en naasten kunnen op een laagdrempelige manier beschikken over informatie met betrekking tot palliatieve zorg.
  • De cliënt kan terecht in de door hem / haar gewenste zorgvorm.
  • De overplaatsing van cliënt naar zorginstelling of naar huis vindt naadloos plaats.