Jaarplannen en jaarverslagen

Jaarplan 2016-2017
Meerjarenbeleidsplan 2016-2020
Jaarplan 2018-2019
Jaarplan 2020
Jaarplan 2021-2022
Jaarplan 2023-2025

Vanaf 2020 krijgt de samenwerking met het netwerk dementie/geriatrie meer gestalte. Dit heeft o.a. geresulteerd in een drietal overkoepelende doelstellingen. Het meerjarenbeleidsplan 2023-2025 is een levend document dat indien van toepassing wordt aangescherpt.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018   Korte  versie jaarverslag 2018 
Jaarverslag 2019   Korte versie  jaarverslag  2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022