Consultatie

Binnen de palliatieve zorg is er vaak sprake van complexe problematiek. Als je een vraag hebt of graag wilt dat een deskundige met je meekijkt en/of denkt neem dan telefonisch contact op met het multidisciplinaire consultatieteam. Hiervoor zijn nu nog twee routes: 

1. Regionaal consultatieteam

Dit team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 0900 – 44 55 660 (lokaal tarief). Je krijgt dan een verpleegkundige van de helpdesk aan de telefoon die de intake met je doet. In principe wordt jouw vraag nog dezelfde dag beantwoord door de dienstdoende medische consulent. Bovendien wordt er een afspraak gemaakt voor een vervolgconsult waarin het gekregen advies en de effecten hiervan (optioneel) geëvalueerd worden. In uitzonderlijke situaties is een huisbezoek door één van de teamleden mogelijk. Je beslist zélf over het opvolgen van adviezen en houdt de regie over de zorgverlening. De behandeling wordt niet door het consultatieteam overgenomen. 

Bereikbaarheid 's avonds, 's nachts en in het weekend
Voor dringende vragen buiten kantooruren, die u in het belang van de patiënt niet wilt uitstellen tot de volgende werkdag, kunt bellen naar 0900-0400304.

2. Consultatieteam Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen beschikt over een Team Ondersteunende en Palliatieve zorg (TOP) waar hulpverleners in het ziekenhuis advies/ meekijkconsulten kunnen  aanvragen. De verpleegkundig specialist van het TOP is hiervoor het aanspraakpunt. Ook het TOP neemt de zorg niet over, maar brengt advies uit aan de behandelend arts.

Naar één transmuraal MDO

Beide teams zijn al transmuraal samengesteld. In maart 2022 zijn we in de regio's Oost-Veluwe en Zutphen gestart met een online transmuraal multidisciplinair overleg (MDO) waarin zowel huisartsen, AVG, SO, medisch specialisten en verpleegkundigen en paramedici uit de eerste en tweede lijn (altijd in overleg met de behandelend arts) een vraag ter bespreking kunnen indienen.