Wat doen wij?

Het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Veluwe is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit de regio met als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten en hun naasten in de palliatieve fase. Dat doen we samen met een bestuur, onze leden, diverse werkgroepen en een netwerkcoordinator.
 
Het netwerk streeft naar bewustwording bij zorgverleners voor palliatieve zorg in meer dan uitsluitend oncologische trajecten, immers in steeds meer zorgstandaarden krijgt palliatieve zorg een plaats. Ook actuele informatievoorziening voor patiënten en mantelzorgers is een belangrijk speerpunt.
Het uiteindelijke doel van het netwerk is te komen tot een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve zorg van verantwoorde kwaliteit in de regio Oost Veluwe.
Het ministerie van VWS heeft palliatieve zorg tot één van de landelijke speerpunten benoemd.

Uitgangspunten voor het VWS zijn:

  • Kwaliteit van leven en waardig sterven staan centraal. De behoeften van patiënten en naasten spelen een belangrijke rol. Ook rouwzorg hoort hierbij.
  • Er is ondersteuning en aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten.
  • Daarnaast hebben patiënten zo veel mogelijk zelf de regie over de laatste fase van hun leven.
  • Zorgverleners moeten palliatieve zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren.
  • Kwaliteit van leven en waardig sterven staan centraal.
  • Er is extra aandacht voor mantelzorgers.
  • Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening, er zijn wel specialisten voor nodig.

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de plaatsen: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte-Broekland, Brummen, Eerbeek, Emst, Epe, Hattem, Heerde, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Nijbroek, Oene, Steenenkamer, Terwolde, Teuge, Uddel, Ugchelen, Vaassen, Voorst, Wenum-Wiesel, Wezep, Wilp e.o.  In dit gebied wonen ca. 251.000 mensen. Palliatieve zorg wordt verleend in het ziekenhuis, thuis, hospices, verpleeghuizen, woonzorgcentra, binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en binnen instellingen voor mensen met psychiatrische aandoeningen.
De activiteiten van het netwerk richten zich op mantelzorgers, cliënten en vrijwillige- en beroepsmatige zorgverleners.