Belangrijke nummers

Verpleegkundigen Palliatieve Zorg (Zie stroomschema)

Consultatieteam Palliatieve Zorg:

Tijdens kantoor uren:                        0900–4455660
Buiten kantoor uren:                         0900-0400304

Netwerkcoördinator
Berdine Koekoek:                              06-36581651         b.koekoek@gelre.nl

Medisch adviseurs 

1e lijn: Joke Breugem:                      055-5334369          jbreugem@deheeze.nl
2e lijn:  Cees Schaar                        055-8446205          c.schaar@gelre.nl

Praktijkteam palliatieve zorg van VWS 
Voor vragen en/of knelpunten      030 7897878           meldpunt@juisteloket.nl.

Sociale kaart van de regio Oost-Veluwe