Richtlijnen en afspraken

PalliArts

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. PalliArts ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Download PalliArts in de App Store of Google Playstore. De app is gratis.

Lesa Richtlijnen

De LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in de thuissituatie en houdt daarbij rekening met de verschillen in taken en verantwoordelijkheden. De landelijke LESA is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en door de Landelijk Vereniging van Wijkverpleegkundigen, nu V&VN Eerstelijn.

Zorgpad stervensfase

De stervensfase is een periode waarin alle dimensies van de palliatieve zorg intensief samenkomen. Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen. Het Zorgpad Stervensfase kan gebruikt worden in de thuissituatie door huisartsen en thuiszorgmedewerkers, in het hospice, het ziekenhuis, het verpleeghuis en het verzorgingshuis.

Richtlijnen voor palliatieve zorg – Pallialine http://www.pallialine.nl/

Wilsverklaring

Materialen gratis te downloaden:

Te bestellen

 • Pal voor U: Zo denk ik eroverklik hier.
 • Informatiegids laatste levensfase klik hier om te bestellen

Toolbox behandelgrenzen

In de regio Noordwest Veluwe zijn er voor advance care planning transmurale richtlijnen gemaakt. 

trans.png

Bij deze afspraken is er afgesproken in de regio gebruik te maken van dezelfde folders die landelijk al ontwikkeld zijn. De Toolbox is in interactief PDF waarin de linkjes rechtstreeks naar de folders gaan.

 1. Flyer wachtkamer
 2. 3 goede vragen
 3. Folder KNMG/PF, tijdig praten over levenseinde, patientenversie
 4. Checklist KNMG/PF
 5. Wilsverklaring
 6. Toolkit Leago
 7. Folder KNMG/PF, artsen
 8. Checklist artsen
 9. Formulier vastleggen wilsverklaring

Meer info op:

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief