Netwerk

Wat is een Netwerk Palliatieve Zorg?

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het netwerk palliatieve zorg. 

Welk werkgebied heeft het netwerk Noordwest Veluwe?

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de regio Noordwest Veluwe en heeft betrekking op ongeveer 200.000 inwoners. Het gaat om de gemeenten:

 • Harderwijk
 • Ermelo
 • Putten
 • Nunspeet
 • Elburg
 • Oldebroek
 • Nijkerk
 • Zeewolde

Het netwerk wordt ondersteund door Fibula.


Werkwijze netwerk palliatieve zorg

Het netwerk palliatieve zorg is onderdeel van de kerngroep ouderen. 
Zorgorganisaties in de regio Noordwest Veluwe zijn lid van het netwerk palliatieve zorg en werken samen om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren. Dit doen ze via werkgroepen en projecten volgens de thema’s Samenwerking & Toegankelijkheid, Innovatie & Kwaliteit, Deskundigheidsbevordering & Bewustwording

Pieter Schimmel is medisch adviseur en voorzitter consultteam. Gerry Beers-Kniestedt is kaderarts palliatieve zorg Medicamus. Mark Pul kaderarts Meedrie. Henriette van Waaij kaderarts Harderwijk. 
De subsidie van VWS betaald via penvoerder stichting palliatieve zorg Veluwe o.a. de netwerk coördinator 
Netwerk NW Veluwe is onderdeel van het consortium Septet welke verbonden in met de Universiteit Utrecht en het Juliuscentrum en met het initiële en vervolg onderwijs.  Van hieruit wordt gewerkt aan het nationaal programma palliatieve zorg 2. 

In de Monitor van Gezond Veluwe is ook de palliatieve zorg opgenomen
Ouderenzorg • Monitoring Noordwes.. • Dialogic (diadashboard.nl)

Levenspad
Er is een online levenspad met alle informatie die je goed kan gebruiken in de palliatieve zorg. Speciaal voor de patiënt, de naaste/mantelzorger en de zorgprofessional. Hierin de werkwijze en regionale afspraken die te o.a. te vinden zijn op de website van het netwerk (wordt in oktober open gesteld) 

Signaleren en markeren: Vroegtijdige signalering en markering van een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid draagt bij aan de kwaliteit van leven van patiënt en naasten

 • Gedragscode behandelgrenzen.
 • Toolkit met materialen gebruik in de regio
 • Sommige plaatsen zijn PaTz groepen (Putten en Nijkerk)
 • Bewustwordingsbijeenkomst “Weet u wat u wilt” in de regio
 • Vanaf 2024 mogelijkheid tot declareren ACP gesprek huisartsen

Palliatieve fase 

 • In de regio zijn er ziekte specifiek begeleiding en zorgpaden voor o.a. de ziektebeelden: Dementie, Parkinson, oncologie (care for cancer), hartfalen, CVA NAH, …. Er is onderling contact en uitwisseling tussen de verschillende netwerken
 • Wensenboekje
 • Voor specifiek voor palliatieve zorg nog geen zorgpad. 
  • Consultatie mogelijkheid met consultteam ziekenhuis 
  • Voor patiënten in palliatieve poli in het ziekenhuis
  • Voor zorg medewerkers 1e lijn palliatief consultteam
 • Begeleiding thuis door geestelijk verzorgers centrum voor levensvragen

Terminale fase

Nazorg

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief