Agenda

Palliatieve Sedatie. De nieuwe richtlijn 6 september 2022 Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL & Palliactief, 2017) meldt dat bij een indicatie voor palliatieve sedatie, zeker wanneer het gaat om continue palliatieve sedatie, de betekenis en uitvoering hiervan goed met de patiënt en naasten moet worden besproken. Dit vraagt van verpleegkundigen en (huis)artsen dat zij goede kennis van zaken hebben om dit gesprek te kunnen voeren. In afstemming met elkaar en andere disciplines. Een herziene richtlijn palliatieve sedatie staat op punt van verschijnen. Als verpleegkundige of (huis)arts betrokken bij palliatieve sedatie wil je alles weten van (veranderingen in) deze nieuwe richtlijn. Dan is deze bijscholing online de juiste plek. Spreker Alexander de Graeff, consulent bij het PTMN en hospicearts (en tot voor kort internist oncoloog) Aanmelden en kosten Aanmelden uit de regio Eemland en Noordwest Veluwe kan via de website van het netwerk Eemland. Je ontvangt een bevestiging en kort vooraf de Zoom-link. Deelname is kosteloos. Bij veel aanmeldingen komt er een wachtlijst. Bij vragen richt je tot de netwerkcoördinatoren marjan.hoeijmakers@beweging3.nl T 06 10288650 of w.schep@willemholtrophospice.nl T 06 36183680 PROGRAMMA TIJD 18.45 uur Digitale inloop 19.00 uur Welkom en introductie 19.10 uur Inhoud van de herziene richtlijn (nog concept) 19.40 uur Groepsgesprekken aan de hand van stellingen (breakout rooms) 20.10 uur PAUZE 20.15 uur Plenaire bespreking 20.55 uur Afsluiting
Immunotherapie, alles wat je als zorgverlener over wilt weten 20 september 2022 Immunotherapie, alles wat je als zorgverlener over wilt weten
Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg Septet 27 september 2022 17.00 – 17.45 uur Pizza punten brainstorm 17.45 – 18.00 uur Pauze en netwerken 18.00 – 18.45 uur Waar ben je trots op in jouw onderwijs ten aanzien van advance care planning? Visie vanuit patiënten perspectief op advance care planning – Jannie Oskam 18.45 – 19.00 uur Rondvraag en afsluiting
Branchemeeting voor zorgprofessionals in de regio NW Veluwe 6 oktober 2022 Uitnodiging: Branchemeeting voor zorgprofessionals in de regio NW Veluwe Datum: 6 oktober 2022. Locatie: opstandingskerk Nunspeet, Feithenhofweg 24, Nunspeet. Tijdstip: 19:00-21.30 Thema: Doodgewoon. Hoe open jij het gesprek over verlies? Beste zorgmedewerker, Het leveren van fysieke en praktische zorg is voor velen geen probleem. Het gesprek aangaan over existentiële onderwerpen kan soms ervaren worden als uitdagend en ingewikkeld. Henri Heijink en Margot van Rijn, beide rouw-en verliestherapeut en trainer bij Centrum DUO willen je 6 oktober meenemen in een dynamisch, interactief en ervaringsgerichte avond met als thema: DOODGEWOON. HOE OPEN JIJ EEN GESPREK OVER VERLIES? In het eerste deel van de avond wordt er stilgestaan bij de vraag wat je als zorgprofessional bij jezelf ontmoet als je te maken krijgt met verlies. Verlies kan een overlijden betreffen, maar ook ziekte, ouderdom en (andere) beperkingen. Henri en Margot maken gebruik van theoretische achtergronden en zetten je actief in beweging. Het tweede gedeelte van de avond staat in het teken van de implementatie. Hoe begin je een gesprek? Wat helpt jou (en de ander) om het te durven? Hoe maak je verbinding. Onze wens is dat je geïnspireerd weer naar huis gaat om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan. Opgeven kan via: nog iets zeggen over accreditatie. Wij hopen je te ontmoeten! Hartelijke groep van de werkgroep branchemeeting: Dieneke Loosman: coördinator zorg en kwaliteit Hospice De regenboog Korine Lans, verpleegkundige Hospice De regenboog Gerrinda van der Veen: directeur Hospice De Regenboog Willemien Schep: netwerk coördinator palliatieve zorg Noordwest Veluwe
Online casuïstiekbespreking! 7 november / 22 december 2022 Online casuïstiekbespreking!
Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief