Nieuws

Uitnodiging ROUW en VERLIES in CORONATIJD Lezing door Marinus van den Berg
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 22-09-2022
Uitnodiging ROUW en VERLIES in CORONATIJD Lezing door Marinus van den Berg
Uitnodiging ROUW en VERLIES in CORONATIJD Lezing door Marinus van den Berg
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 22-09-2022
Uitnodiging ROUW en VERLIES in CORONATIJD Lezing door Marinus van den Berg
Week van de palliatieve zorg in de langdurige zorg
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 11-09-2022
Het netwerk palliatieve zorg heeft verschillende organisaties die langdurige zorg bieden. Die zij in de verstandelijk gehandicapten sector ’s Heerenloo, Careander, Philadelphia en voor de geestelijke gezondheidzorg GGZ Centraal. Voor de langdurige ouderenzorg zijn WZU Veluwe, Zorggroep Noordwest Veluwe en Het Baken lid van het netwerk. In Zeewolde is Colariet de zorgorganisatie.
Hospice in de week van de palliatieve zorg
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 11-09-2022
Activiteiten en bijzonderheden
Verlies bij het leven
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 11-09-2022
2 bijeenkomsten in de week van de palliatieve zorg
Weet u wat u wilt? In gesprek over de laatste levensfase
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 11-09-2022
Medewerkers van Hospice Jasmijn Harderwijk gaan graag op een laagdrempelige manier met u in gesprek over wat uw wensen zijn in de laatste levensfase. Ook als u nog in goede gezondheid verkeert. Op deze avond zullen naast de medewerkers van het hospice ook een kaderarts palliatieve zorg en een nabestaande aanwezig zijn.
Koppelbed voor mensen thuis aanvragen: toch samen slapen
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 11-09-2022
In 2020 zijn 120 koppelbedden door Roparun aan Vegro beschikbaar gesteld om mensen in de palliatieve fase thuis of in een hospice te helpen. Zo kunnen de naaste(n) dicht bij hun dierbare blijven. Het ziekenhuis st Jansdal heeft zelf een koppelbed wat gebruikt kan worden in de palliatieve fase.
Week van de Palliatieve zorg van 3 tot en met 8 oktober: Verbinden, samen zorgen!
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 11-09-2022
De gehele week • Informatietafels bij huisarts en apotheek • Aandacht en scholing voor palliatieve zorg bij zorgorganisaties en zorgopleiding • Scholing vrijwilligers hospices: Thema Dichtbij
Versterking gezocht PatientenNaastenraad Midden-NL
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 07-07-2022
PatientenNaastenraad Midden-NL
Transmurale samenwerkingsafspraken proactieve zorgplanning / ACP
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 06-07-2022
Afgelopen jaar hebben ziekenhuis St Jansdal, huisartsen en praktijkverpleegkundigen en anderen samengewerkt in de werkgroep behandelgrenzen. Dit onder leiding van geriater Judith van Tuijn. Het doel van de projectgroep is dat met patiënten en hun naasten tijdig gesproken wordt over wensen en mogelijkheden ten aanzien van het levenseinde. De corona-pandemie heeft laten zien hoe wenselijk proactieve zorgplanning op basis van de voorkeuren van patiënten is. Bij een plotselinge crisis is het dan eenvoudige om op een eerder gevoerd gesprek terug te komen, dan om het onderwerp voor het eerst te moeten aansnijden. Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en andere betrokken zorgverleners (POH -ouderen en somatiek, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen) hebben afgesproken dat ze beter samenwerken, elkaar ondersteunen, het beleid afstemmen en de overdracht van behandelwensen –en grenzen tussen zorginstellingen verbeteren. Dit is vastgelegd in de Transmurale gedragscode Bespreken en Overdragen van Behandelbeperkingen/ACP. In de regio zullen we allemaal dezelfde foldermaterialen gaan gebruiken die in de toolbox te vinden zijn. Wil je graag de folder “Tijdig praten over het levenseinde” ontvangen? Laat het dan weten via w.schep@willemholtrophospice.nl
Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief