Nieuws

Psychiatrie en palliatieve zorg. Een verdiepingsmodule in 3 delen
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 30-03-2022
Psychiatrie en palliatieve zorg Een verdiepingsmodule in 3 delen
Kwaliteit van leven tot het einde
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 30-03-2022
Kwaliteit van leven tot het einde
Live scholing door Mark Pul
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 22-03-2022
Delier, Depressie en Dementie in de palliatieve fase voor verpleegkundigen & verzorgenden Op 15 maart hadden we als netwerk weer een live bijeenkomst in de Foyer van Sonnevanck. Het was goed om elkaar weer eens live te treffen. Huisarts en palliatief consultarts Mark Pul heeft vanuit de richtlijnen en jarenlange ervaring uitleg gegeven hoe (verpleegkundige) diagnoses te stellen en juiste interventies te nemen. Hij benadrukte dat het vooral belangrijk is om in de zorg samen te werken. Vooral in de palliatieve zorg. Als Verzorgenden en verpleegkundigen is het onderscheid tussen dementie, depressie en delier soms moeilijk te maken, maar door goed te observeren en over te dragen, kan je als team de juiste diagnose en interventies uitzetten. . Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij deze aandoeningen die veel gemeenschappelijke kenmerken vertonen en in de palliatieve fase. Cognitieve achteruitgang en gedragskenmerken die te zien zijn bij deze ziektebeelden en er zijn handvatten aangereikt om de juiste interventies te nemen in de dagelijkse beroepspraktijk. Samenwerken voor goede zorg was dus het motto en het voelde weer goed om samen te komen voor de deskundigheidbevordering van ons mooie vak. Graag zien we elkaar weer op 4 april Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve fase 18 mei Bewust stoppen met eten en drinken (STED) Beide bijeenkomsten op de Sonnevancklaan 2 in Harderwijk
Samen Beter in de Palliatieve zorg
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 27-02-2022
Afgelopen week tekenden de bestuurders van de zorgorganisaties van de Noordwest Veluwe een samenwerkingsovereenkomst voor 2021-2027. Hiermee wordt het belang van samenwerken in de palliatieve zorg bekrachtigd. Ook is hiermee het netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe onderdeel geworden van het bijzondere samenwerkingsverband GezondVeluwe.
Zinvol samenwerken in de thuissituatie
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 03-12-2021
Elburg en Putten doen voor het project Geestelijke verzorging thuis mee aan een actieonderzoek vanuit ZonMw.
Terugkijken naar workshops proactieve zorgplanning
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 03-12-2021
In september en november was de kennismarkt over proactieve zorgplanning. Saksia Teunissen opende de bijeenkomst met een gesprek over de ervaringen van Ineke die vorig jaar haar echtgenoot verloor.
Vroegtijdig spreken over het levenseinde bij dementie
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 06-10-2021
Voor iedereen (niet alleen ouderen) is het aan te raden om na te denken over je wensen rond het levenseinde, en dit te bespreken met je naasten.
In gesprek met de burger: informatiebijeenkomsten over palliatieve zorg
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 06-10-2021
Het is belangrijk dat burgers zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg.
Dag van de palliatieve zorg
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 06-10-2021
Zaterdag 9 oktober 2021 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ).
Nieuw van Pal voor u: Hulpgids voor meer veerkracht
Nieuws NPZ Noordwest Veluwe geplaatst op 05-10-2021
Pal voor u geeft voorlichting over palliatieve zorg, de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.
Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief