Advies, informatie en consultatie

Wilt u als hulpverlener deskundig advies bij uw palliatieve hulpverlening?

Consultatieteams palliatieve zorg ondersteunen hulpverleners die zorg verlenen aan patiënten in de palliatieve fase. De zorg voor deze patiënten stelt hoge eisen aan de deskundigheid van zorgverleners. Het is moeilijk om de kennis op dit gebied actueel te houden. Daarom zijn er in het hele land multidisciplinaire consultatieteams opgericht. In onze regio is dat het Consultteam Palliatieve Zorg Vallei en Veluwe, dat 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken is op telefoonnummer: 088 - 650 14 44

Praktijkteam palliatieve zorg 

Het ministerie van VWS heeft een praktijkteam palliatieve zorg ingesteld. Zorgprofessionals kunnen vanaf 1 maart 2016 knelpunten en goede voorbeelden doorgeven aan dit praktijkteam. Met vragen op het gebied van organisatie en financiering kunnen zij terecht bij de Helpdesk zorgaanbieders.

Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

  1. Zorgprofessionals kunnen met hun vragen terecht op het telefoonnummer 030 - 273 99 00 of via de website Helpdesk zorgaanbieders
  2. Het praktijkteam palliatieve zorg van VWS is voor signalen en goede voorbeelden te bereiken via palliatievezorg@minvws.nl 
  3. Cliënten en hun naasten kunnen bellen met het telefoonnummer van de Rijksoverheid: 1400 of via de website Vraagbaak - Contact Rijksoverheid

Meer informatie leest u op Home (palliaweb.nl) 

Handige informatie

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief