Regiowijzer palliatieve zorg is uit

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 28 juni 2022

Als je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, kun je rekenen op palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op welzijn. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Dat je leven zo comfortabel mogelijk is, ondanks dat je ziek bent. En omdat de mensen om je heen daar ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op jouw naasten. Maar welke palliatieve zorg is er voor jou en waar kun je terecht in de regio? Antwoorden op deze vragen kun je nu vinden in de Regiowijzer palliatieve zorg van het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland.

Dora van den Berg beschrijft in haar voorwoord, namens het kernbestuur, het belang van de regiowijzer.

Dora.jpgSamen

Als je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, kun je rekenen op palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op welzijn. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Dat je leven zo comfortabel mogelijk is, ondanks dat je ziek bent. En omdat de mensen om je heen daar ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op jouw naasten. Maar welke palliatieve zorg is er voor jou en waar kun je terecht in de regio? In de Regiowijzer palliatieve zorg stellen zorgverleners en vrijwilligers uit de regio zich aan jou voor.

Wat is voor jou belangrijk? Wat is palliatieve zorg en wat kun je verwachten als je leven ten einde loopt? Ook daarmee helpen we jou op weg in deze regiowijzer. Jouw eigen wensen staan daarbij voorop. Wat is belangrijk voor jou in de laatste fase? Praat daarover met je naasten en met je arts en andere zorgverleners. Alleen zo kunnen we de best passende zorg en ondersteuning geven.

Aanbod palliatieve zorg
Achterin in de wijzer hebben wij het aanbod van de deelnemende organisaties aan het netwerk palliatieve zorg in Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland overzichtelijk gebundeld. Alle zorgverleners zetten alles op alles om goede zorg te bieden voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten.

Ik hoop dat deze regiowijzer eraan bijdraagt dat iedereen in de regio de juiste informatie kan vinden over palliatieve zorg.

Samen maken we goede zorg mogelijk!

Dora van den Berg
Namens het kernbestuur van het netwerk

Lees meer over de Regiowijzer palliatieve zorg

Contact en aanmelden nieuwsbrief