Handreiking financiering Palliatieve zorg 2021

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 09 oktober 2020

Handreiking verschenen

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 is verschenen. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit.

Lees verder

Contact en aanmelden nieuwsbrief