Aan de slag met palliatieve zorg!

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 14 februari 2023

In de regio’s Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland werken de organisaties die deelnemen aan het netwerk palliatieve zorg de komende jaren aan de hand van het Programma Palliatieve Zorg 2023-2027: Aan de slag met palliatieve zorg aan het verder verbeteren van de samenwerking rond palliatieve zorg. Op de netwerkbijeenkomst van 9 februari werd dit programma gepresenteerd. 

Resultaten

De komende jaren wordt toegewerkt naar de volgende resultaten:

  • 1 zorgpad met bijbehorende regionale transmurale afspraken rond samenwerking in de palliatieve zorg 
  • 1 ingang voor palliatieve zorg:
    • Regelen zorg thuis, verdere samenwerking tussen formele en informele zorg 
    • Oprichten transmuraal expertiseteam palliatieve zorg met specialisten palliatieve zorg
    • Bundelen kennis in een regionaal kenniscentrum palliatieve zorg
  • Meer kennis over en betere vindbaarheid van palliatieve zorg bij zorgverleners en inwoners regio

Vijf thema’s

Om deze resultaten te halen werken we in de regio aan projecten binnen vijf thema’s: 
•    Voorlichting palliatieve zorg inwoners
•    Signaleren en markeren door zorgverleners
•    Inzet transmuraal expertiseteam
•    Palliatieve zorg thuis
•    Deskundigheidsbevordering zorgverlener

Toenemende vraag en complexiteit palliatieve zorg 

De patiĆ«nt met een palliatieve zorgbehoefte beweegt binnen de keten en er zijn vrijwel altijd meerdere zorgorganisaties betrokken. Het afstemmen van zorg en een goede samenwerking tussen zorgverleners is noodzakelijk om de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment te kunnen leveren en zo onnodige en/of onwenselijke opnames en transities te voorkomen. De komende jaren verwachten we in de regio een toenemende vraag naar palliatieve zorg. Ook de complexiteit van palliatieve zorg zal toenemen. 

Nationaal programma palliatieve zorg 

Het netwerk sluit in de regio aan op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Dit programma heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. 

Contact en aanmelden nieuwsbrief