44 organisaties werken ook de komende drie jaar samen aan het verbeteren van de palliatieve zorg

Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland 07 juni 2024

Op de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van 30 mei jl. stonden we met een feestelijk moment stil bij de verlenging van de samenwerkingsafspraken in het netwerk palliatieve zorg in onze regio. Ook de komende drie jaar werken maar liefst 44 organisaties samen aan het verder verbeteren van de palliatieve zorg in de regio Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland!

PPT-logo-s-mei-2024_3.jpgNetwerkbijeenkomst

Het was fijn om veel van onze leden weer te zien. De nieuwe voorzitter, Leon Aarts, en netwerkco√∂rdinator Andrea van der Veen, keken samen met bestuurders, zorgprofessionals en vrijwilligers terug op het afgelopen jaar en bespraken de toekomst van palliatieve zorg. Dit werd gevolgd door posterpresentaties van projectleiders over lopende projecten in onze regio's. Tijdens de afsluitende netwerkborrel was er gelegenheid tot nader overleg en bijpraten. 

Netwerkbijeenkomst-pz-30-mei-2024.jpg

Contact en aanmelden nieuwsbrief