Regionaal Palliatie Team

Het Regionaal Palliatie Team is een initiatief van huisartsenorganisatie RHOGO en Hospice Kajan. Je kunt terecht met vragen over lastige palliatieve problemen; dat kunnen vragen op somatisch, psychosociaal, spiritueel, organisatorisch of ethisch gebied zijn. De leden van het team denken mee en adviseren. 

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur (feestdagen uitgezonderd)

Telefoonnummer:  (035) 7605070
Mail: consultpalliatieteam@gmail.com

Buiten deze tijden kun je terecht bij de landelijke consultatielijn via 088-6051444

Werkwijze behandeling consultvraag

Bij contact via de mail vragen wij je om alleen een verzoek tot consult naar ons toe te sturen en daarbij het telefoonnummer te vermelden waarop je bereikbaar bent. Het is niet toegestaan patiëntgegevens per mail te versturen. 

De dienstdoende consulent belt je (uiterlijk binnen een uur) terug en kan desgewenst een veilige beeldbeeldverbinding openen als je  bij de patiënt bent. Het advies zal ook schriftelijk worden nagestuurd via zorgmail.

Samenstelling team

Het Regionaal Palliatie Team (RPT) bestaat uit gespecialiseerde zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. Dit team adviseert zorgprofessionals daar waar dit gewenst is.  Het Regionaal Palliatie Team bestaat uit de volgende personen:

Kaderartsen palliatieve zorg:
Annelies van Randwijk, Karolien Kisman, Marijke van Daelen, Gert-jan van der Putten

Gespecialiseerde verpleegkundige palliatieve zorg: 
Liesbeth Verkleij

 Verpleegkundig Specialist palliatieve zorg:
 Mascha Juffermans


      

 

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief