Scholingen in de regio

Casusbespreking (specialistische) PZ 2 oktober 2023 Uitwisseling kennis en expertise van in palliatieve zorg gespecialiseerde professionals op basis van een casus ingebracht door een van de verpleegkundigen of artsen.
Palliatieve zorg voor mensen met een andere culturele achtergrond. 3 oktober 2023 Gebaseerd op “De laatste dagen van Mouchtar”. een film over hoop, heimwee en het hospice.
Weet u wat u wilt? in Leusden 10 oktober 2023 Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op sommige dingen kun je wèl invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Schrijf je nu in voor de bijeenkomst.
Weet u wat u wilt? Amersfoort 13 oktober 2023 Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op sommige dingen kun je wèl invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Schrijf je nu in voor de bijeenkomst.
Weet u wat u wilt? in Barneveld 25 oktober 2023 Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op sommige dingen kun je wèl invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Schrijf je nu in voor de bijeenkomst.
Weet u wat u wilt? in Barneveld 27 oktober 2023 Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op sommige dingen kun je wèl invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Schrijf je nu in voor de bijeenkomst.
Weet u wat u wilt? Amersfoort 2 november 2023 Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op sommige dingen kun je wèl invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Schrijf je nu in voor de bijeenkomst.
Weet u wat u wilt? Amersfoort 6 november 2023 Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op sommige dingen kun je wèl invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Schrijf je nu in voor de bijeenkomst.
Nieuwe richtlijn Complementaire zorg in de palliatieve fase. 15 november 2023 Verpleegkundigen en verzorgende hebben kennis op gedaan over de mogelijkheden van complementaire zorg in de palliatieve fase.
Weet u wat u wilt? Amersfoort 10 januari 2024 Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Op sommige dingen kun je wèl invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Schrijf je nu in voor de bijeenkomst.
Contact en nieuwsbrief