Consultatie, advies en informatie

Praktijkteam palliatieve zorg VWS

Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS

Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

Zorgprofessionals

Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
T 030 789 78 78
E meldpunt@juisteloket.nl

Burgers, patiënten en naasten

Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
T 1400 
WhatsApp 06-5500 1400
De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven.

Meer informatie leest u op de website van Stichting Fibula

PalliArts app

De app biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. PalliArts ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Downloaden en meer informatie

Download PalliArts in de App Store of Google Playstore. De app is gratis.

Richtlijnen palliatieve zorg

De consulenten palliatieve zorg baseren hun adviezen op de landelijk ontwikkelde richtlijnen palliatieve zorg. Die richtlijnen zijn gepubliceerd in het boek 'Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk'. Het boek dateert van december 2010 en bevat de volledige tekst van de richtlijnen zoals toen vastgesteld. Inmiddels is een erratum beschikbaar. Daarnaast bestaat het 'Zakboekje Palliatieve zorg' met samenvattingen van symptoomrichtlijnen. Meer informatie en alle richtlijnen zijn te vinden op www.pallialine.nl

Contact