Patiënten en naasten

Palliatieve zorg is de zorg, behandeling en begeleiding van patiënten en hun naasten in de laatste fase van  een ziekte, als behandeling niet meer mogelijk is. De zorg richt zich zowel op de bestrijding en verlichting van symptomen en fysieke verzorging als op de aandacht voor psychologische, emotionele, sociale en spirituele aspecten. De palliatieve zorg streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven en de afronding hiervan.

 Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid,
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte,
  • vragen rondom leven en dood,
  • zorg voor de naasten,
  • allerlei praktische zaken.

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn:

  • het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden
  • het ondersteunen bij de afronding van het bestaan.

Patiënten en naasten kunnen sinds 9 oktober 2021 terecht op de vernieuwde website overpalliatievezorg.nl. Op de website staat actuele en betrouwbare informatie over palliatieve zorg, persoonlijke verhalen van palliatieve patiënten en naasten en een overzicht van zorg en hulp in de regio (de ‘Palliatieve ZorgZoeker’). Zorgprofessionals kunnen gratis flyers ontvangen om patiënten en naasten te informeren over deze vernieuwde website. 

Binnen Drenthe e.o. is in oktober 2021 de publiekscampagne "Voorbereiding Laatste Levensfase" gestart als onderdeel van het totale project. Binnen dit project werken ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, wijkverpleging en welzijnswerk samen om zich sterk te maken om inwoners van de provincie te bewegen zélf de regie te nemen op de voorbereiding van hun laatste levensfase.

Contact