Nationaal programma palliatieve zorg

De overheid investeert in palliatieve zorg in Nederland. Met het nationaal programma palliatieve zorg wil zij palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

In 2014 is het NPPZ gestart. Het NPPZ bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg.

Meer informatie over het Nationaal Programma vindt u op de website: http://nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/

Contact