Consultatieteam

Palliatief Consultatieteam Drenthe Eerste Lijn
 

Voor intercollegiale hulp, steun en advies bij palliatieve vraagstukken, bij bijvoorbeeld: 

  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst en depressie
  • Beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie, euthanasie
  • Bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze
  • Problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • Organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

De consulenten

Wordt gefaciliteerd door Dokter Drenthe (voorheen HZD) en bestaat uit kaderartsen palliatieve zorg en door opleiding gespecialiseerd, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, de thuiszorg/1e lijn en/of hospice.

!! Meer belangrijke en actuele informatie vindt u hier

Eén landelijk telefoonnummer

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via het regionale telefoonnummer (088) 1232440. Ook is er nu één landelijk telefoonnummer: 088-6051444.
Overdag wordt via de postcode van de zorgvrager doorgeschakeld naar het Palliatief Consultatieteam Drenthe Eerste Lijn. In de avond- nacht en weekenden wordt er doorgeschakeld naar een landelijk team met dienstdoend palliatief kaderartsen uit de regionale netwerken. Je kunt ons ook je vragen mailen. Klik hier voor een e-consult of overdracht via Prado. 

 

 

Verslavingszorg Noord Nederland heeft een Consultatiedienst Palliatieve Zorg

Binnen kantooruren:

Wouter-Bas Halbersma, Verslavingsarts

06-20344559 w.halbersma@vnn.nl

Jojanneke Briek, verpleegkundig specialist GGZ

06-30651385 j.briek@Vnn.nl

Buiten kantooruren

Drenthe +31850046191

Contact