Over ons

De netwerken

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen. Het Ministerie van VWS subsidieert deze Netwerken Palliatieve Zorg, omdat zij belang hecht aan netwerkvorming in de palliatieve zorg.

Binnen de Netwerken Palliatieve Zorg Drenthe & Steenwijkerland kennen we vier actieve netwerken in de regio's: Noordmidden-Drenthe (Assen), Zuidoost-Drenthe (Emmen), Meppel & Steenwijkerland en Hoogeveen.

Contact