Agenda

Training Zelfzorg voor Verpleegkundigen en Verzorgenden 4 januari 2022 Trainer: Sanne Koemans, gz-psycholoog
Kennissessie Ingeborg Douwes Centrum 25 januari 2022 Psychosociale hulpverlening in de acute en palliatieve fase bij mensen met een hersentumor of hersenmetastasen
Basiscursus Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen 1 februari / 15 februari 2022 Wilt u toegerust worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase? Zoekt u naar verdieping van uw (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg? Bent u verzorgende of verpleegkundige niveau 3 en 4? Dan is deze basiscursus palliatieve zorg wellicht iets voor u.
Amsterdam Symposium Palliatieve zorg 3 februari 2022 Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC (EPZ) nodigt u uit voor het 10de Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg. Het thema, Integratie van palliatieve zorg in de dagelijkse patiëntenzorg, wordt van verschillende kanten belicht.
Online bijeenkomst bekende en minder bekende bijwerkingen van opioidenn 9 februari 2022 Het Consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland organiseert een online scholing voor verpleegkundigen over bekende en minder bekende bijwerkingen van opioïden in de pijnbestrijding bij palliatieve patiënten.
Praktijksymposium 'Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn 14 februari 2022 Wat kun jij als hulpverlener betekenen voor de cliënt of bewoner?
Kennisleerplaats voor experts in palliatieve zorg 1 maart 2022 Voor experts in palliatieve zorg, werkzaam in ons netwerk organiseren we een bijeenkomst waarin het mogelijk is je horizon te verbreden en kennis op te doen. We kijken terug, naar het nu en naar de toekomst van de palliatieve zorg.
Casuïstiekbespreking voor aandachtvelders palliatieve zorg 7 maart 2022 NPZA organiseert een casuïstiekbespreking voor aandachtvelders palliatieve zorg met als onderwerp 'bekende en minder bekende bijwerkingen bij opioïden'.
Workshop 'Alles goed geregeld voor nu en later' 15 maart 2022 NPZA verzorgt een workshop over nalatenschap. Onderwerpen als (levens-)testament, wilsverklaring, verzekeringen komen aan bod
ZinverZetten - Zingeving vanuit een filosofisch perspectief voor aandachtvelders Palliatieve zorg 5 april / 19 april 2022 NPZA verzorgt speciaal voor aandachtvelders palliatieve zorg ZinverZetten een workshop gebaseerd op het gedachtengoed van René Gude, voormalig denker des vaderlands.
Contact en nieuwsbrief