Agenda

Agenda

Op de agenda van Palliaweb vind je webinars, promoties, symposia, congressen en dergelijke die van waarde zijn voor (zorg)professionals die in of aan palliatieve zorg werken. 

Wil je iets op de agenda laten plaatsen en onder de aandacht komen van een groot aantal zorgverleners?

Bied hier je evenement aan

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Sterven kent geen leeftijd (theatercongres)
Agenda14-09-2022
Theatercongres waarbij vier sprekers vertellen over hun expertise in de palliatieve zorg. Er wordt ingegaan op communicatie tussen zorgverleners en patiënten.
Palliatieve Zorg Interprofessioneel (meerdaagse scholing)
Opleiding16-09-2022t/m10-02-2023
Verdiepende scholing waarin de cursist (werkzaam in een interdisciplinair team) gekoppeld wordt aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
Gespecialiseerde Palliatieve Zorg
Opleiding04-10-2022
Opleiding gericht op verdieping in de speciale zorg voor ernstige zieke mensen voor wie genezen niet meer mogelijk is.
Nationaal congres palliatieve zorg 2022
Agenda13-10-2022t/m14-10-2022
Tweejaarlijks congres over palliatieve zorg met diverse sprekers, georganiseerd door Palliactief. Het programma en verdere details volgen.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding13-10-2022t/m09-03-2023
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding18-10-2022t/m14-03-2023
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Landelijke AIOS tweedaagse palliatieve zorg (cursus)
Opleiding03-11-2022t/m04-11-2022
Tweedaagse interactieve en praktische cursus palliatieve zorg voor AIOS van alle medisch specialismen. Thema's als cultuursensitiviteit, communicatievaardigheden, symptoommanagement, interdisciplinair samenwerken, spiritualiteit komen aan bod.
Palliatieve zorg (post-hbo)
Opleiding10-11-2022t/m14-12-2023
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-hbo opleiding 'Palliatieve Zorg' geeft verdieping en handvatten om de dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Terminale zorg bij wilsonbekwaamheid (training)
Opleiding16-11-2022
Interactieve cursus waarin uitvoerig wordt ingegaan op de behandelmogelijkheden zoals euthanasie, de zorgvuldigheidscriteria, stoppen met eten en drinken (STED) en palliatieve sedatie. Twee expertsprekers, beiden kaderarts palliatieve zorg en SCEN arts, begeleiden deze cursusdag.
Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen (workshop)
Opleiding24-11-2022
Introductie op 24 november 2022 in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg, gericht op huisartsen met theoretische achtergronden, casuïstiek en praktische handvatten over hoe de verschillende facetten achter de medisch inhoudelijk vraag te herkennen en hanteren.
Palliatieve zorg voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants
Opleiding10-01-2023t/m28-06-2023
De cursus is bedoeld om basiskennis en vaardigheden ten aanzien van de palliatieve zorg te verstevigen of te verdiepen. Ook voor het opdoen van basiskennis over consultvoering in een intra-(trans)muraal palliatief consultatieteam.
Palliatieve zorg (post mbo-leergang)
Opleiding21-03-2023t/m27-06-2024
De post mbo-leergang 'Palliatieve zorg' is bedoeld voor mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen die hun competenties willen vergroten om zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte beter te kunnen begeleiden.
Palliatieve zorg (post-hbo-leergang)
Opleiding21-03-2023t/m06-06-2024
Leergang voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase.
Save the date: Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg
Agenda18-04-2023
Symposium voor opleiders en docenten waarin concrete handvatten worden aangereikt om onderwijs over palliatieve zorg aan te scherpen. Zorgprofessionals krijgen tips om de palliatieve zorgverlening te verbeteren.
Kaderopleiding Palliatieve zorg
Opleiding02-10-2023t/m02-06-2025
De Kaderopleiding Palliatieve Zorg vergroot de deskundigheid van artsen op het gebied van palliatieve zorg en rust hen toe deze kennis verder uit te dragen om de kwaliteit van palliatieve zorg in de ruimste zin van het woord te verbeteren.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.