Agenda

Agenda

Filteren
Opleidingsniveau
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Palliatieve zorg bij Corona (webinar)
Agenda30-11-2021
Webinar over aandachtspunten in de palliatieve zorg bij COVID-19. Naast casuïstiek is er aandacht voor transmurale zorg, de rol van zuurstof en optiflow in de palliatieve fase.
Palliatieve zorg bij COPD (webinar)
Agenda01-12-2021
Webinar over palliatieve zorg bij COPD voor zorgverleners die willen bijdragen aan palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten.
Verpleegkundige ethiek (cursus)
Opleiding07-12-2021t/m10-12-2021
Een cursus waarin de ethiek in het werk van verpleegkundigen centraal staat. Ethische dilemma's die zich in de verpleegkundige zorg voordoen komen aan bod, alsmede het identificeren en het begrijpen ervan.
Zorgpad Stervensfase (startbijeenkomst)
Opleiding09-12-2021
Startbijeenkomst voor projectleiders die een introductie vormt op de implementatie van het Zorgpad Stervensfase. In de bijeenkomst krijgen projectleiders de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
Omgaan met dementie voor vrijwilligers (workshop)
Agenda10-12-2021
Workshop over omgaan met dementie gericht op (potentiële) vrijwilligers.
De drie D's: Delier, Depressie en Dementie in de palliatieve fase
Opleiding15-12-2021
Bijeenkomst waarin uitgebreid wordt stil gestaan bij dementie, depressie en delier: aandoeningen die veel gemeenschappelijke kenmerken lijken te vertonen. De cursist krijgt handvatten aangereikt om de juiste interventies te nemen in de dagelijkse beroepspraktijk.
Islam en palliatieve zorg (cursus)
Opleiding16-12-2021
Cursus over bieden van palliatieve zorg aan patiënten met een islamitische geloofsovertuiging.
Dichtbij sterven (driedaagse training)
Opleiding17-12-2021t/m19-12-2021
Training die helpt inzicht te krijgen in de problemen die kunnen ontstaan bij het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase.
Palliatieve zorg
Opleiding11-01-2022t/m14-06-2022
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Complementaire zorg (basisscholing)
Opleiding11-01-2022t/m15-02-2022
Basisscholing waarin deelnemers kennismaken met vier complementaire zorginterventies: klassieke massage, toepassen van etherische oliën, ontspanningsoefeningen en luisteren naar muziek.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding13-01-2022t/m24-03-2022
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Kinderpalliatieve zorg (basistraining)
Opleiding17-01-2022t/m05-04-2022
Vierdaagse basistraining vanaf 17 januari 2022 waarin actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod komen.
Zorgpad Stervensfase (startbijeenkomst)
Opleiding18-01-2022
Startbijeenkomst voor projectleiders die een introductie vormt op de implementatie van het Zorgpad Stervensfase. In de bijeenkomst krijgen projectleiders de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding18-01-2022t/m26-04-2022
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Workshop: Herkennen palliatieve zorgbehoeften bij chronisch hartfalen (I-HARP)
Agenda20-01-2022
Workshop over het herkennen van palliatieve zorgbehoeften bij hartfalen. In de workshop leren deelnemers I-HARP gebruiken en palliatieve zorgbehoeften bespreekbaar maken.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding20-01-2022t/m09-06-2022
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Palliatieve zorg voor verpleegkundigen: de basis (nascholing)
Opleiding25-01-2022t/m08-02-2022
Nascholing voor verpleegkundigen die vaak betrokken zijn bij patiënten in palliatieve zorg met kennis en inzichten voor verdere professionalisering.
Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk
Opleiding27-01-2022
Huisartsen bieden steeds vaker oncologische zorg in alle fasen van het ziekteproces. Door deze toename heeft de huisarts praktijkondersteuning nodig. De post-hbo opleiding 'Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk' geeft de praktijkondersteuner hiervoor een goede basis.
Hoop en wanhoop in de palliatieve fase (training)
Opleiding28-01-2022
Training over de fasen in een progressieve ziekte waarin deelnemers hun eigen reactiepatronen onderzoeken.
Palliatieve zorg (post mbo-leergang)
Opleiding01-02-2022
De post mbo-leergang 'Palliatieve zorg' is bedoeld voor mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen die hun competenties willen vergroten om zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte beter te kunnen begeleiden.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.