Agenda

Agenda

Op de agenda van Palliaweb vind je webinars, promoties, symposia, congressen en dergelijke die van waarde zijn voor (zorg)professionals die in of aan palliatieve zorg werken. 

Wil je iets op de agenda laten plaatsen en onder de aandacht komen van een groot aantal zorgverleners?

Bied hier je evenement aan

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Promotie Janneke van Roij - resultaten van eQuiPe-studie
Agenda25-05-2022
Janneke haar promotie gaat over de resultaten van de eQuipe-studie. De eQuiPe-studie is het eerste grootschalige onderzoek naar de ervaring met zorg en kwaliteit van leven van mensen met gevorderde kanker en hun naasten. 
Zelfevaluatie palliatieve zorg voor netwerkcoördinatoren (online bijeenkomst)
Agenda30-05-2022
Online meeting voor netwerkcoördinatoren en andere belangstellenden uit grote instellingen over de inzet van zelfevaluatie in een grote organisatie. Er is ruimte voor het delen van ervaringen.
Euthanasie (webinar)
Opleiding31-05-2022
Webinar waarin euthanasie breed wordt beschouwd en waarin een verdiepingsslag wordt gemaakt op specifieke onderwerpen, zoals indicaties, zorgvuldigheidseisen, procedures, psychiatrie, dementie, ethische en juridische overwegingen.
Webinar MantelzorgBalans
Agenda09-06-2022
MantelzorgNL organiseert op 9 juni 2022 het gratis webinar MantelzorgBalans. In dit webinar leer je hoe de MantelzorgBalans-tool werkt, hoe de tool door mantelzorgers wordt ervaren en krijg je tips en informatie hoe je de tool kunt inzetten in jouw werk.
Scholingsdag bekostiging
Agenda16-06-2022
Scholingsdag voor netwerkcoördinatoren met als thema bekostiging. De officiële uitnodiging met het programma en de locatie volgt later.
Symposium Palliatieve Zorg ‘Eind goed, al goed?!’
Agenda16-06-2022
Carend en Dutch Health Hub organiseren op 16 juni 2022 tijdens de Dutch Health Week het symposium Palliatieve Zorg: eind goed, al goed?! Met sprekers Sander de Hosson, Manu Keirse, Jannie Oskam, Marike de Meij en Mustafa Bulut over alle facetten van palliatieve zorg.
Symposium Zorgen voor de dood
Agenda17-06-2022
De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving organiseert een symposium voor zorgverleners, bestuurders en communicatieadviseurs over een beter en vroegtijdiger gesprek over de dood in de zorg. Er is aandacht voor de irrationele, emotionele en ingrijpende kanten van omgaan met de dood.
Zorgpad Stervensfase (startbijeenkomst)
Agenda21-06-2022
Bijeenkomst waarin een introductie op de implementatie van het Zorgpad Stervensfase wordt gegeven. Op basis van de informatie in de bijeenkomst kunnen projectleiders bepalen of hun organisatie klaar is voor de implementatie van het zorgpad.
Terminale zorg bij wilsonbekwaamheid (training)
Opleiding22-06-2022
Interactieve cursus waarin uitvoerig wordt ingegaan op de behandelmogelijkheden zoals euthanasie, de zorgvuldigheidscriteria, stoppen met eten en drinken (STED) en palliatieve sedatie. Twee expertsprekers, beiden kaderarts palliatieve zorg en SCEN arts, begeleiden deze cursusdag.
Helpen bij verlies en verdriet (webinar)
Opleiding28-06-2022
Webinar over omgang met verlies en verdriet en de rol van zorgverleners in het proces. Door hoogleraar Rouw en Rouwverwerking Manu Keirse.
Transitie Consultatie (updatebijeenkomst)
Agenda26-07-2022
Elke twee maanden wordt de laatste stand van zaken rondom het project Transitie Consultatie gedeeld met netwerkcoördinatoren, teamcoördinatoren en consulenten palliatieve zorg.
Kinderpalliatieve zorg (basistraining)
Opleiding12-09-2022t/m29-11-2022
Vierdaagse basistraining vanaf 12 september 2022 waarin actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod komen.
Jaarcongres Palliatieve Zorg
Agenda13-09-2022
Het Jaarcongres Palliatieve Zorg gaat in op het aanbieden van zorg die niet gericht is op genezing, maar op verzachting van lijden.
Transitie Consultatie (updatebijeenkomst)
Agenda20-09-2022
Elke twee maanden wordt de laatste stand van zaken rondom het project Transitie Consultatie gedeeld met netwerkcoördinatoren, teamcoördinatoren en consulenten palliatieve zorg.
7th Public Health Palliative Care International Conference
Agenda20-09-2022t/m23-09-2022
Internationaal congres voor onderzoekers, artsen, beleidsmakers, maatschappelijk vertegenwoordiger, praktijkmensen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De beste en nieuwste onderzoeksresultaten en best-practices worden gedeeld.
Palliatieve zorg voor verpleegkundigen (basiscursus)
Opleiding22-09-2022
Basiscursus bestaande uit drie bijeenkomsten, waarin onder meer aan bod komen: Palliatieve zorg, Pijn en beslissingen rondom het levenseinde en Psychosociale en spirituele zorg.
Save the date! Iedereen aan de slag met MKS (symposium)
Agenda05-10-2022
Symposium over de MKS-werkwijze: de Medische Kindzorg Samenwerking. Dit is zorg die past bij de wensen het leven van kind en gezin. De nieuwste tools, inspirerende voorbeelden en sprekers en interactieve workshops komen aan bod op dit symposium.
De Dokter & de Dood (masterclass)
Agenda07-10-2022
Masterclass voor artsen waarin lastige vragen en complexe dilemma’s rondom palliatieve zorg en de dood onder de loep worden genomen.
Nationaal congres palliatieve zorg 2022
Agenda13-10-2022t/m14-10-2022
Tweejaarlijks congres over palliatieve zorg met diverse sprekers, georganiseerd door Palliactief. Het programma en verdere details volgen.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding13-10-2022t/m09-03-2023
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.