Agenda

Agenda

Op de agenda van Palliaweb vind je webinars, promoties, symposia, congressen en dergelijke die van waarde zijn voor (zorg)professionals die in of aan palliatieve zorg werken. 

Wil je iets op de agenda laten plaatsen en onder de aandacht komen van een groot aantal zorgverleners?

Bied hier je evenement aan

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Dichtbij sterven (driedaagse training)
Opleiding10-09-2022t/m24-09-2022
Training die helpt inzicht te krijgen in de problemen die kunnen ontstaan bij het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase.
Kinderpalliatieve zorg (basistraining)
Opleiding12-09-2022t/m29-11-2022
Vierdaagse basistraining vanaf 12 september 2022 waarin actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod komen.
Jaarcongres Palliatieve Zorg
Agenda13-09-2022
Het Jaarcongres Palliatieve Zorg gaat in op het aanbieden van zorg die niet gericht is op genezing, maar op verzachting van lijden.
Sterven kent geen leeftijd (theatercongres)
Agenda14-09-2022
Theatercongres waarbij vier sprekers vertellen over hun expertise in de palliatieve zorg. Er wordt ingegaan op communicatie tussen zorgverleners en patiënten.
Palliatieve Zorg Interprofessioneel (meerdaagse scholing)
Opleiding16-09-2022t/m10-02-2023
Verdiepende scholing waarin de cursist (werkzaam in een interdisciplinair team) gekoppeld wordt aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
7th Public Health Palliative Care International Conference
Agenda20-09-2022t/m23-09-2022
Internationaal congres voor onderzoekers, artsen, beleidsmakers, maatschappelijk vertegenwoordiger, praktijkmensen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De beste en nieuwste onderzoeksresultaten en best-practices worden gedeeld.
Promotie Hanna Klop: Serving the Underserved - Towards Improving Palliative Care for Persons Experiencing Homelessness
Agenda28-09-2022
Verdediging van het proefschrift van Hanna Klop over het verbeteren van palliatieve zorg voor dak- en thuislozen.
Aandacht voor betekenis (kennisfestival)
Agenda30-09-2022
Kennisfestival zorg voor zingeving in de (palliatieve) zorg thuis.
Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve zorg (masterclass)
Opleiding03-10-2022t/m06-10-2022
Masterclass voor zorgverleners gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden op het gebied van zingeving in de palliatieve zorg.
NKR symposium 'Kanker in 2032'
Agenda04-10-2022
Symposium voor zorgprofessionals over het trendrapport 'Kanker in 2032'. Wat betekent de toename van diagnoses voor onder andere de palliatieve zorg in Nederland?
Gespecialiseerde Palliatieve Zorg
Opleiding04-10-2022
Opleiding gericht op verdieping in de speciale zorg voor ernstige zieke mensen voor wie genezen niet meer mogelijk is.
Save the date! Iedereen aan de slag met MKS (symposium)
Agenda05-10-2022
Symposium over de MKS-werkwijze: de Medische Kindzorg Samenwerking. Dit is zorg die past bij de wensen het leven van kind en gezin. De nieuwste tools, inspirerende voorbeelden en sprekers en interactieve workshops komen aan bod op dit symposium.
De Dokter & de Dood (masterclass)
Agenda07-10-2022
Masterclass voor artsen waarin lastige vragen en complexe dilemma’s rondom palliatieve zorg en de dood onder de loep worden genomen.
Omgaan met sterven (meerdaagse scholing)
Opleiding08-10-2022t/m17-06-2023
Scholing op post-hbo-niveau over de begeleiding van stervenden waarbij ingegaan wordt op het opdoen van kennis over de gelaagdheid van sterven en het ontwikkelen van wijsheid door te ervaren.
Nationaal congres palliatieve zorg 2022
Agenda13-10-2022t/m14-10-2022
Tweejaarlijks congres over palliatieve zorg met diverse sprekers, georganiseerd door Palliactief. Het programma en verdere details volgen.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding13-10-2022t/m09-03-2023
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Zorgpad Stervensfase (startbijeenkomst)
Agenda13-10-2022
Bijeenkomst waarin een introductie op de implementatie van het Zorgpad Stervensfase wordt gegeven. Op basis van de informatie in de bijeenkomst kunnen projectleiders bepalen of hun organisatie klaar is voor de implementatie van het zorgpad.
Palliatieve zorg (cursus)
Opleiding18-10-2022t/m14-03-2023
Cursus voor zorgverleners van niveau 3-6 en zorgprofessionals zoals praktijkondersteuners en huisartsen. De cursus bestaat uit zes donderdagmiddagen met zes verschillende thema's.
Landelijke AIOS tweedaagse palliatieve zorg (cursus)
Opleiding03-11-2022t/m04-11-2022
Tweedaagse interactieve en praktische cursus palliatieve zorg voor AIOS van alle medisch specialismen. Thema's als cultuursensitiviteit, communicatievaardigheden, symptoommanagement, interdisciplinair samenwerken, spiritualiteit komen aan bod.
Palliatieve zorg (post-hbo)
Opleiding10-11-2022t/m14-12-2023
Multicomplexiteit binnen de fysieke, psychische, sociale en existentiële dimensie vraagt om betrokken verpleegkundigen die proactieve zorg kunnen geven. De eenjarige post-hbo opleiding 'Palliatieve Zorg' geeft verdieping en handvatten om de dagelijkse werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.