Palliatieve zorg voor verzorgenden
Agenda

Palliatieve zorg voor verzorgenden

 • Datum 25 februari 2022 t/m 24 juni 2022
 • Type evenement blended learning
 • Tijd evenement 13.00 - 17.00 uur Tien dagdelen
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
 • Kosten € 1.075
 • Plaats Heerlen
 • Organisator Zuyd Hogeschool
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 19 oktober 2021

Verdiepende scholing waarin de cursist in tien dagdelen wordt gekoppeld aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg. De aandacht gaat uit naar het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarin staat het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op de voorgrond. 

In alle bijeenkomsten ligt de focus op de praktijk van de cursist en wordt actief voortgeborduurd op de voorkennis, eigen ervaringen en bestaande expertise van de deelnemers. Dit middels gebruik van intervisie, coaching, vaardigheden en casuïstiekbesprekingen die ook door de docenten worden toegepast. Daarnaast ondersteunen de (gast)docenten (allen uit de regio) de theoretische onderbouwing en diepgang. Gedurende de opleiding werkt de cursist toe naar een verbetervoorstel om de kwaliteit van palliatieve zorg binnen de eigen organisatie te verbeteren.

Aan het einde van de scholing kan de cursist:

 • alle dimensies en fasen van palliatieve zorg herkennen en uitvoeren (theorie en praktijk worden behandeld)
 • palliatieve zorg duiden vanuit de eigen setting en patiëntengroep en deze verlenen
 • de eigen levenswijsheid en communicatief vermogen inzetten voor deze patiënten
 • de eigen werkzaamheden optimaal afstemmen binnen een interdisciplinair team en met vrijwilligers en
 • mantelzorgers
 • een praktisch verbeterplan opstellen en uitvoeren binnen de eigen organisatie
 • intervisie en coaching van medecursisten en bij de collega's binnen de eigen organisatie

Kosten

€ 1.075

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie of inschrijving naar de website van Zuyd Hogeschool of download de flyer.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 19 oktober 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.