Palliatieve zorg voor verzorgenden (meerdaagse scholing)
Agenda

Palliatieve zorg voor verzorgenden (meerdaagse scholing)

 • Datum 17 februari 2023 t/m 23 juni 2023
 • Type evenement één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Tijd evenement 10 dagdelen (13.00 - 17.00 uur)
 • Plaats Heerlen
 • Organisator Zuyd Hogeschool
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 22 november 2022

Verdiepende scholing waarin de cursist in tien dagdelen wordt gekoppeld aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg. De aandacht gaat uit naar het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarin staat het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op de voorgrond. 

In alle bijeenkomsten ligt de focus op de praktijk van de cursist en wordt actief voortgeborduurd op de voorkennis, eigen ervaringen en bestaande expertise van de deelnemers. Dit middels gebruik van intervisie, coaching, vaardigheden en casuïstiekbesprekingen die ook door de docenten worden toegepast. Daarnaast ondersteunen de (gast)docenten (allen uit de regio) de theoretische onderbouwing en diepgang. Gedurende de opleiding werkt de cursist toe naar een verbetervoorstel om de kwaliteit van palliatieve zorg binnen de eigen organisatie te verbeteren.

Aan het einde van de scholing kan de cursist:

 • alle dimensies en fasen van palliatieve zorg herkennen en uitvoeren (theorie en praktijk worden behandeld)
 • palliatieve zorg duiden vanuit de eigen setting en patiëntengroep en deze verlenen
 • de eigen levenswijsheid en communicatief vermogen inzetten voor deze patiënten
 • de eigen werkzaamheden optimaal afstemmen binnen een interdisciplinair team en met vrijwilligers en
 • mantelzorgers
 • een praktisch verbeterplan opstellen en uitvoeren binnen de eigen organisatie
 • intervisie en coaching van medecursisten en bij de collega's binnen de eigen organisatie

Ga voor meer informatie naar de opleidingspagina.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 22 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.